Beroep manager culturele infrastructuur

Managers van culturele infrastructuren zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van faciliteiten die culturele diensten aanbieden zoals theater, films en muziek. Zij plannen en organiseren de dagelijkse activiteiten van het betrokken personeel en de bijbehorende faciliteiten en zorgen ervoor dat de organisatie de laatste ontwikkelingen op het desbetreffende terrein volgt. Zij coördineren de verschillende afdelingen van de faciliteit en beheren het correcte gebruik van middelen, beleid en begrotingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Culturele projecten

  Doel, organisatie en beheer van culturele projecten en de daarmee samenhangende fondsenwerving.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Culturele activiteiten ontwikkelen

  Activiteiten ontwikkelen die zijn aangepast aan het bereik en/of het publiek. Rekening houden met de problemen en behoeften die zijn waargenomen en vastgesteld vanuit het oogpunt van het vergroten van de nieuwsgierigheid en het verbeteren van de toegang tot kunst en cultuur.

 • Evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten

  Samen met het personeel van een museum of een andere kunstruimte evenementen en programma’s ontwikkelen en promoten.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Culturele faciliteit beheren

  Beheer van de dagelijkse werking van een culturele faciliteit. Organisatie van alle activiteiten en coördinatie van de verschillende diensten die binnen een culturele ruimte functioneren. Een actieplan opstellen en de nodige middelen hiervoor organiseren.

 • Culturele evenementen organiseren

  Organiseren van evenementen in samenwerking met lokale belanghebbenden die de lokale cultuur en het lokale erfgoed promoten.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Cultureel beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van programma's die gericht zijn op het bevorderen van culturele activiteiten en culturele betrokkenheid in een gemeenschap of land, en die de organisatie van culturele instellingen, faciliteiten en evenementen regelen.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen

  Een lokaal beleid voor het museum en eventuele kunstfaciliteiten ontwikkelen, alsook een activiteitenprogramma gericht op alle doelgroepen. Een netwerk van externe contacten opzetten om in dit verband informatie door te geven aan doelgroepen.

 • Leerstrategieën voor culturele ontmoetingsplaatsen ontwikkelen

  Een leerstrategie opstellen en ontwikkelen om het publiek te betrekken bij het ethos van het museum of de kunstruimte.

 • Behoeften van bezoekers aan culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Beoordelen van de behoeften en verwachtingen van museumbezoekers en eventuele bezoekers van kunstinstellingen om regelmatig nieuwe programma's en activiteiten te ontwikkelen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Helpen bij de beoordeling en evaluatie van musea en programma’s en activiteiten op het gebied van kunst.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op activiteiten artistieke projecten beheren productieschema's opstellen de organisatie vertegenwoordigen omgaan met moeilijke eisen artistieke aanpak definiëren vergaderingen regelen strategisch denken toepassen een professioneel netwerk ontwikkelen resourceplanning uitvoeren contacten leggen met culturele partners contacten leggen met sponsors van evenementen projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken oplossingen voor problemen creëren projectspecificaties creëren begrotingsbeginselen advies geven over efficiëntieverbeteringen streven naar bedrijfsgroei naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen gemeenschapsrelaties opbouwen artistieke visie definiëren toewijzing van middelen plannen coördineren met creatieve afdelingen tentoonstellingen organiseren artistieke productie coördineren deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten repetities coördineren relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden organisatorische beleidslijnen vaststellen contacten onderhouden met lokale overheden projectbeheer uitvoeren artistieke producties beschrijven zakenrelaties aangaan fondsenwerving beheren artistieke productieactiviteiten plannen artistieke projectbudgetten opstellen conflictbeheersing toepassen beginselen van projectbeheer boekhouding kostenbeheer promotiemiddelen ontwikkelen projectbeheer financiële prestaties van een bedrijf analyseren artistieke productie vertegenwoordigen artistiek team samenstellen relaties met overheidsinstellingen onderhouden artistiek kader ontwikkelen faciliteitenbeheer in de organisatie externe factoren van bedrijven analyseren behoeften van een artistieke productie inschatten samenwerkingsrelaties aangaan activiteiten delegeren interne factoren van bedrijven analyseren artistiek team leiden

Source: Sisyphus ODB