Beroep manager dierenfaciliteit

Managers van dierenfaciliteiten coördineren en plannen alle activiteiten van een dierentuin. Zij formuleren beleid, beheren dagelijkse activiteiten en plannen het gebruik van materialen en personeel. Zij zijn de drijvende kracht en het publieke gezicht van hun instelling. Hierbij gaat het vaak om het vertegenwoordigen van hun instelling op nationaal, regionaal en mondiaal niveau en het deelnemen aan gecoördineerde dierentuinactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontwerp van dierenverblijven

  Inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn op een effectief ontwerp van dierenverblijven, alsook in de stappen om dat ontwerp te realiseren.

 • Dierentuinreglementen

  Nationale, regionale en internationale regelgeving voor dierentuinen.

 • Dierentuingemeenschap

  Dierentuin en aquariumgemeenschap op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Ledenorganisaties van dierentuinen, hun leidende beginselen en de manier waarop dit van invloed kan zijn op het beheer van individuele instellingen binnen de bredere gemeenschap.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Dierentuinpersoneel leiden

  Leiden van het dierentuinpersoneel , met inbegrip van onderhoudspersoneel in de dierentuin op alle niveaus en/of de dierenartsen en/of de opvoeders en/of de tuinders.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Verslagen van dierentuinen lezen

  De verslagen van zoötechnische deskundigen en andere zoölogische beroepsbeoefenaars lezen en verwerken, en de informatie voor dossiers van dierentuinen samenstellen.

 • Strategieën ontwikkelen om bezoekers te engageren

  Samenwerken met anderen, strategieën voor de betrokkenheid van de bezoekers ontwikkelen om stabiliteit of groei in de bezoekersaantallen te waarborgen en de tevredenheid van de bezoekers te vergroten.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties

  Ontwikkelen en in stand houden van relaties met andere organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en representatieve instanties, die zich inzetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren. Veterinaire principes doorgeven en werken binnen multidisciplinaire teams bestaande uit personen met verschillende niveaus van wetenschappelijke en administratieve kennis.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Klachten van bezoekers behandelen

  Reageren op klachten van bezoekers, op een correcte en beleefde manier, waarbij zo mogelijk een oplossing wordt geboden en waar nodig actie wordt ondernomen.

 • Zoölogische tentoonstellingen organiseren

  Zoölogische tentoonstellingen organiseren en levende dieren en zoölogische collecties tentoonstellen.

 • Toezicht houden op het beheer van dieren

  Toezicht houden op alle aspecten van het dierbeheer.

 • In het openbaar spreken over eigen werk

  Voor verschillende doelgroepen over uw werk praten. Aspecten illustreren rekening houdend met het publiek en de gelegenheid.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau een collectie bestuderen

Source: Sisyphus ODB