Beroep manager gameontwikkeling

Managers op het gebied van gameontwikkeling houden toezicht op en coördineren de creatie, ontwikkeling, distributie en verkoop van games. Zij communiceren met fabrikanten om de productie van games te garanderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verantwoord gokken

  Het juiste gedrag bij deelname aan een gokspel, zoals de manier waarop mensen zich bewust zijn van de reacties van anderen en waarom mensen handelen en reageren zoals zij doen.

Vaardigheden

 • Operationele normen handhaven

  Om te zorgen voor volledige naleving binnen de vereisten van de gokwetgeving en de regelgeving. Ervoor zorgen dat alle gokmedewerkers en -managers een regelmatige en geplande opleiding krijgen op het gebied van technische bekwaamheid en naleving van de procedures. Nagaan of en waar nodig verbeteringen overeenkomen voor alle audits die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Ervoor zorgen dat alle overeengekomen wijzigingen van de gaming-procedures en processen volledig worden geïmplementeerd. Voorkomen van diefstal en fraude (extern en/of intern personeel) door de toepassing van de procedures voor de controle van de veiligheid. Opstellen van accurate en tijdige verslagen over de prestaties, overeenkomstig de eisen van het bedrijf. Een plan voor opvolging ontwikkelen voor al het gaming-personeel, zodat er voldoende opgeleide en erkende beheerders kunnen worden ingezet. Actief zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Kansspelen beheren

  De vroegere gegevens van de spelers van een spel bekijken en evalueren hun profiel analyseren om proactief beheer van de exploitatie van de kansspelen mogelijk te maken. De beheerders van kansspelen regelmatig bij het evaluatieproces betrekken om waar nodig bijstand te verlenen.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Veranderingsmanagement

  Om de bedrijfsprestaties en de concurrentievoorsprong op doeltreffende wijze te sturen.

 • Spelfaciliteiten beheren

  Mogelijkheden voor het beheren van de kost- en procesefficiëntie in verband met onderhoud, schoonmaak, beveiliging, beheer en andere randfuncties binnen de faciliteiten van educatieve spellen ('game-based learning' - GBL).

 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieën en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Financiën van kansspelen beheren

  Helpen bij het opstellen van de jaarbegroting voor activiteiten in verband met kans-, gok- en loterijspelen. Actieplannen ontwikkelen en implementeren om de vereiste omzet en de winstgevendheid van de activiteiten te waarborgen. De uitgaven binnen de club monitoren en ervoor zorgen dat de beheercontroles en de kosten binnen de begroting blijven. Toezicht houden op alle aanvullende kosten om ervoor te zorgen dat managers zich aan het beleid houden.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Spelkassa's beheren

  Het waarborgen van de naleving van de bedrijfsprocedures en de relevante wetgeving voor kassa-activiteiten. Het verplichte beleid ter bestrijding van het witwassen van geld en andere financiële fraude toepassen en actief controleren of jet schuldenbeheer en de invorderingen binnen de overeengekomen parameters zijn.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Dienstverlening controleren

  Ervoor zorgen dat alle werknemers een uitstekende klantenservice leveren in overeenstemming met het beleid van de onderneming.

 • Horeca bij kansspelen beheren

  De operationele implementatie van het horeca-aanbod beheren en zorgen voor een consistente aanpak en een hoogwaardige presentatie en service zoals overeengekomen met de bevoegde autoriteiten. Het beoordelen van de kostenbeheersing en het beheer van het horeca-aanbod en interne audits.

Optionele kennis en vaardigheden

gamepsychologie toepassen kennis van menselijk gedrag gebruiken spelregels

Source: Sisyphus ODB