Beroep manager gokspelen

Managers van gokspelen organiseren en coördineren de activiteiten van een gokfaciliteit. Zij houden toezicht op de dagelijkse bedrijfsvoering en vergemakkelijken de communicatie tussen het personeel en de klanten. Zij beheren en trainen personeel en streven naar een verbetering van de winstgevendheid van hun bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor alle gokactiviteiten en zorgen ervoor dat de relevante gokregels en -voorschriften worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Indicatoren van problematisch gokgedrag identificeren

  Herkennen van en adequaat reageren op gokgedrag, zoals verder blijven spelen ondanks de verloren bedragen, obsessief en irrationeel gedrag en geld lenen.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Raad geven over weddenschappen

  Bezoekers nauwkeurig advies geven over weddenschappen. Bezoekers informeren over de officiële wetten en beperkingen met betrekking tot weddenschappen.

 • Ethische gedragscode voor kansspelen volgen

  De regels en de ethische code volgen die worden gebruikt in kansspelen, weddenschappen en lottospelen. Het vermaak van de spelers in gedachten houden.

 • Klantgedrag observeren

  De evolutie van de behoeften en belangen van de klant overzien, identificeren en observeren.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Spelactiviteiten leiden

  Tussen de speeltafels rondlopen om de spelen te observeren, om er zich van te verzekeren dat de verrichtingen correct worden uitgevoerd. Onregelmatigheden en slechte werkingen noteren, ervoor zorgen dat de croupiers de huisregels volgen en dat de spelers niet vals spelen.

 • Informatie over weddenschappen weergeven

  Het beantwoorden van vragen met betrekking tot weddenschappen en het verstrekken van informatie over weddenschappen op de tentoonstelling.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen

  Maatregelen treffen om te voorkomen dat het casino wordt misbruikt om belasting te ontduiken of de herkomst van het geld te versluieren.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten

  Toezicht houden op de werkzaamheden van de werknemers die in ploegendienst werken om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Gokstrategieën opvolgen

  Ontwikkel logische gokstrategieën om de winsten te verhogen en de verliezen bij gokspelen en wedstrijden te verminderen.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Gokgegevens analyseren

  Relevante datapunten analyseren die werden verzameld tijdens kansspel-, gok- of loterijactiviteiten. De gegevens verwerken om conclusies te verkrijgen die nuttig zijn voor het efficiënt uitvoeren van de gok- of loterijactiviteit.

Optionele kennis en vaardigheden

recreatieaccommodatie beheren recreatieprogramma’s ontwikkelen gamepsychologie toepassen klachten over spelen behandelen incidenten behandelen behoeften van klanten identificeren recreatieve activiteiten promoten logistiek beheren gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen recreatieactiviteiten werk organiseren activiteiten delegeren klachten van klanten afhandelen op een georganiseerde manier werken taakgegevens bijhouden kennis van menselijk gedrag gebruiken

Source: Sisyphus ODB