Beroep manager klantbeleving

Managers klantbeleving monitoren de klantbeleving door het creëren, evalueren en verbeteren van de interactie van de klant met organisaties uit de horeca, de recreatiesector of de entertainmentindustrie. Zij ontwikkelen actieplannen om alle aspecten van de klantbeleving te optimaliseren. Managers klantbeleving streven ernaar om de klanttevredenheid te waarborgen en de bedrijfswinst te verhogen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Werk voor speciale evenementen controleren

  Toezicht houden op activiteiten tijdens speciale evenementen, rekening houdend met specifieke doelstellingen, tijdschema, rooster, agenda, culturele beperkingen, regels en wetgeving.

 • Klantgegevens analyseren

  Gegevens van cliënten, bezoekers, klanten of gasten bestuderen. Verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens over hun kenmerken, behoeften en koopgedrag.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Klantbeleving ontwerpen

  Klantbeleving opbouwen om de tevredenheid en de winstgevendheid van de klant te maximaliseren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Klantervaringen beheren

  De ervaring van de klant en de perceptie van het merk en de dienst monitoren, creëren en controleren. Zorgen voor een aangename klantenervaring, klanten op hoffelijke en beleefde manier behandelen.

 • Klantgedrag observeren

  De evolutie van de behoeften en belangen van de klant overzien, identificeren en observeren.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

 • Stresspunten bij klantinteractie identificeren

  Bepalen van inefficiënties, anomalieën of inconsistenties in de manier waarop klanten uw merk, dienst of product zien.

 • Klantgegevens vastleggen

  Het bijhouden en opslaan van gestructureerde gegevens en dossiers over klanten in overeenstemming met de bescherming van de klantgegevens en de privacyregels.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Gegevensprivacy garanderen

  Het ontwerpen en uitvoeren van bedrijfsprocessen en technische oplossingen om de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten te waarborgen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachtingen van het publiek en de politieke kwesties op het gebied van privacy.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

marketingstrategieën implementeren klanten met bijzondere behoeften assisteren een incidentenrapportage bijhouden interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen marktonderzoek uitvoeren werknemers opleiden alcohol- en drugsmisbruik detecteren dienstroosters opstellen analytisch denken verkoopstrategieën ten uitvoer brengen behoeften van klanten identificeren kwantitatief onderzoek uitvoeren team leiden in het hotel- en restaurantwezen gasten begroeten naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen klantensegmentatie kwalitatief onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB