Beroep manager luchtvaart

Luchtvaartmanagers coördineren de planning van de vluchtleiding, het onderhoud van de vliegtuigen en de behandeling van de klanten. Zij streven naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van middelen voor de aansturing van het vliegtuig. Zij beheren veiligheid, kwaliteit en risico’s in het dagelijkse werk. Zij plannen en vergelijken ook de prestaties met andere verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Beheer van luchtverkeer

  Beschikken over grondig inzicht in de belangrijkste activiteiten binnen het beheer van het luchtverkeer, waaronder luchtverkeersleiding, het beheer van de luchtverkeersstromen en luchtvaartinformatiediensten.

 • Astronavigatie

  Inzicht hebben in de wetenschap van de astronavigatie en de positiebepaling door gebruik te maken van gespecialiseerde meetapparatuur.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Aviation System Block Upgrades

  Een Airspace System Block Upgrade (ASBU) wijst een reeks maatregelen aan ter verbetering van de functionaliteit van het ATM-systeem.

Vaardigheden

 • Zorgen voor veiligheid bij internationaal luchtverkeer

  Communiceren met nationale en internationale agentschappen om maximale efficiëntie en veiligheid op het gebied van de luchtvaart te garanderen.

 • Luchtvaartnavigatiediensten beheren

  Beheren van luchtvaartnavigatiediensten; toezicht houden op de financiële planning en de ontwikkelingen in de luchtvaarttechnologie.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen

  Voldoen aan de veiligheidsprocedures van de luchthaven, het beleid en de wetgeving op het gebied van de veiligheid van de luchthavens om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

 • Zorgen voor de kwaliteit van diensten voor het beheer van luchtvaartgegevens

  Complexe taken uitvoeren en database-, desktop- en GIS-gerelateerde activiteiten op middelhoog en hoog niveau uitvoeren; kwaliteitsvolle luchtvaartgegevenssets en publicaties ontwikkelen.

 • Medewerkers opleiden over navigatievereisten

  Het plannen en uitvoeren van grondopleidingsactiviteiten en instructies op de grond en in de lucht; het toepassen van navigatiemethoden in verband met de vereisten van de missie.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

milieuvoorschriften op luchthavens in een luchtvaartteam werken hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers statistiek geografische informatiesystemen gebruiken onderhoudsactiviteiten plannen prestaties van grondsystemen testen besturingssystemen van vliegtuigen geografische informatiesystemen vluchtschema’s coördineren luchtvaartmeteorologie in het oog houden documentatie van vliegtuigen controleren luchthavennormen en -voorschriften toepassen

Source: Sisyphus ODB