Beroep manager luchtverkeer

Managers van het luchtverkeer regelen activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van het Europese luchtruim in een continuüm dat flexibel is en inspeelt op de behoeften van de gebruikers in het luchtruim. Zij beogen de capaciteit van het netwerk te optimaliseren en de prestaties te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Astronavigatie

  Inzicht hebben in de wetenschap van de astronavigatie en de positiebepaling door gebruik te maken van gespecialiseerde meetapparatuur.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

 • Beheer van luchtverkeer

  Beschikken over grondig inzicht in de belangrijkste activiteiten binnen het beheer van het luchtverkeer, waaronder luchtverkeersleiding, het beheer van de luchtverkeersstromen en luchtvaartinformatiediensten.

Vaardigheden

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Radarapparatuur gebruiken

  Gebruiken van radarschermen en andere radarapparatuur; ervoor zorgen dat vliegtuigen op een veilige afstand van elkaar vliegen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Navigatieberekeningen maken

  Mathematische problemen oplossen met het oog op veilige navigatie.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Aspecten van luchtruimbeheer beheren

  Beheren van alle aspecten van het luchtruimbeheer in alle luchtruimklassen.

 • Ruimtelijk bewustzijn hebben

  Wees bewust van uw positie en de ruimte om u heen. Begrijp de relatie van de objecten om u heen als er een verandering in positie is.

 • Het concept “flexibel gebruik van het luchtruim” toepassen

  De doeltreffende toepassing van het concept flexibel gebruik van het luchtruim (FUA) op verschillende niveaus controleren.

 • Planning van het luchtruim controleren

  Luchtruimgegevens verwerken om luchtruimplanning te monitoren en te verbeteren; de vluchtefficiëntie verbeteren en de operationele kosten verlagen.

Optionele kennis en vaardigheden

luchtvaartmeteorologie betrouwbaar handelen meteorologische informatie gebruiken veiligheidsprocedures van luchthavens volgen instructies aan medewerkers geven

Source: Sisyphus ODB