Beroep manager multimodale logistiek

Managers op het gebied van multimodale logistiek beheren en houden toezicht op de commerciële en operationele aspecten van intermodale logistiek voor een organisatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

 • Intermodale opties

  Kennis van de huidige en toekomstige intermodale opties en alternatieven zoals het piggybacksysteem, het weg-spoorwegsysteem, het fishybacksysteem, het birdybacksysteem, het lowbodysysteem of het of de push-pullcargosprinter.

 • Intermodalisme

  Inzicht in intermodalisme door de rol hiervan in het veranderen van de behoeften van de klant en het vergroten van het concurrentievermogen van toeleveringsketens op een mondiale markt te berekenen, te begrijpen en erop te reageren.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

Vaardigheden

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Toegang tot verzendingstarieven hebben

  De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot informatie over verzendtarieven en de informatie van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze informatie gebruiken om biedingen voor klanten voor te bereiden.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten

  Onderhandelen over prijzen voor het vervoer van vrachten; naar maximale efficiëntie streven in logistiek en transport; efficiënte routes voor vrachtvervoer berekenen.

 • Vervoersstrategie van een bedrijf beheren

  De vervoersstrategieën van een bedrijf beheren; communiceren met de leden van het managementteam; ervoor zorgen dat strategieën in overeenstemming zijn met de bedrijfsdoelstellingen.

 • Verzendsites volgen

  De verschillende verzendplaatsen waar de pakketten aankomen volgen om een efficiënt distributiesysteem en tracking systeem op tijd voor klanten in stand te houden.

 • Vervoersstrategieën implementeren

  Anticiperen op bedrijfsvereisten en -doelen in termen van transportstrategie; dit als basis gebruiken om acties te ondernemen om de strategie te implementeren.

 • Communicatienetwerken met verzendsites ontwikkelen

  Het tot stand brengen van relaties met de zeescheepvaartsector om de levering van goederen te vergemakkelijken.

 • Onderhandelen over logistieke diensten

  Een overeenkomst bereiken over de planning en controle van het vervoer van goederen en alle daarmee samenhangende logistieke ondersteuningsactiviteiten, zonder de eigen of andere doelstellingen uit het oog te verliezen.

 • Beheer op zich nemen

  Beheer op zich nemen om te zorgen voor een efficiënte en verantwoorde planning en beheer van middelen.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Zendingen volgen

  Alle verzendingen traceren en volgen op dagelijkse basis door gebruik te maken van informatie uit volgsystemen en klanten proactief op de hoogte te brengen van de status van hun verzending.

 • Nazorg bieden aan klanten

  Klanten een hartelijke, snelle communicatie bieden om orders te accepteren, hen te informeren in het geval van problemen met de verzending en zorgen voor snelle oplossingen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-problemen oplossen stressbestendig zijn doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen zelfvertrouwen tonen beschikken over computervaardigheden conflicten hanteren microsoft office gebruiken diensten op een flexibele manier uitvoeren

Source: Sisyphus ODB