Beroep manager producten en diensten

Managers producten en diensten zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de inhoud en structuur van een catalogus of portefeuille binnen een bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strategie voor contentmarketing

  Het proces van het creëren en delen van media en het publiceren van inhoud om klanten te werven.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Kanaalmarketing

  De strategieën en praktijken van afzetkanalen, waarbij producten al dan niet rechtstreeks via partners worden verdeeld om de producten naar de eindverbruiker te brengen.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Zakelijk inzicht gebruiken

  Passende maatregelen nemen in een bedrijfsomgeving nemen met het oog op een zo groot mogelijke uitkomst van elke situatie.

 • Codes toewijzen aan producten

  Correcte productklassecodes en kostencalculatiecodes toewijzen aan artikelen.

 • Zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen

  Bestuderen, implementeren en controleren van de integriteit en naleving van de wettelijke voorschriften voor producten. Adviseren over de toepassing en naleving van de product- en fabricagevoorschriften.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Productcatalogi ontwikkelen

  Het autoriseren en creëren van items met betrekking tot de levering van een centraal bijgehouden productcatalogus; aanbevelingen doen in het verdere ontwikkelingsproces van de catalogus.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Marketingstrategieën plannen

  De doelstelling van de marketingstrategie bepalen voor het vaststellen van het imago, het toepassen van een prijsstrategie of het vergroten van de bekendheid van het product. Benaderingen van marketingacties vaststellen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op efficiënte en op lange termijn worden verwezenlijkt.

 • Verzoeken om nieuwe producten afhandelen

  Verzoeken om nieuwe producten door eindgebruikers doorgeven aan de relevante zakelijke functie; de catalogus bijwerken na goedkeuring.

Optionele kennis en vaardigheden

digitale marketingstrategieën plannen consumentenbescherming aandacht voor details nabewerking van foto’s drukwerkprocessen vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden commerciële fotografie

Source: Sisyphus ODB