Beroep manager productiefaciliteit

Managers van productiefaciliteiten voorzien in het onderhoud en de routinematige operationele planning van gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor productieactiviteiten. Zij controleren en beheren gezondheids- en veiligheidsprocedures, houden toezicht op het werk van de aannemers, plannen en behandelen onderhoudswerkzaamheden voor gebouwen, brandveiligheids- en beveiligingskwesties, en houden toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden in de gebouwen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

Vaardigheden

 • Onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen

  Onderhoudsactiviteiten plannen voor het onderhoud van gebouwen, systemen en diensten die in openbare of particuliere gebouwen worden ingezet, afhankelijk van de prioriteiten en behoeften van de klant.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken

  Uitvoering van beoordelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, teneinde te zorgen voor een goede arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Productiefaciliteiten beheren

  De relevante overwegingen voor het beheer van de productiefaciliteiten plannen, in stand houden en voorzien. Zorgen voor een gestage ontwikkeling van strategische plannen voor installaties en ervoor zorgen dat zij hun functionaliteit efficiënt uitvoeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Zorgen voor de inspectie van faciliteiten

  Een regelmatig inspectiesysteem plannen en in stand houden om ervoor te zorgen dat de faciliteiten geschikt zijn voor het doel en om gevaren en verdere risico's te voorkomen.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Ruimtebenutting beheren

  Toezicht houden op het ontwerp en de ontwikkeling van een plan voor de toewijzing van ruimte en faciliteiten, dat gebaseerd is op de behoeften en prioriteiten van de gebruiker.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsafval ophalen industriële techniek regelgeving inzake brandveiligheid multimodale vervoerslogistiek beleid inzake faciliteitenbeheer plannen contracten beheren maatschappelijk verantwoord ondernemen omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren energieprestaties van gebouwen leiding geven aan personeel noodevacuatieplannen beheren bouwkundige systemen inspecteren facilitaire diensten beheren faciliteitenbeheer in de organisatie omgaan met grote incidenten inkoopactiviteiten beheren toezicht houden op montagewerkzaamheden contacten leggen met veiligheidsautoriteiten transportband controleren onderhoud van apparatuur verzekeren fabricageprocessen toezicht houden op de logistiek van eindproducten

Source: Sisyphus ODB