Beroep manager productontwikkeling kleding

Managers op het gebied van de productontwikkeling van kleding definiëren productconcepten die consistent zijn met de doelgroep en de algemene marketingstrategie. Zij ontvangen wetenschappelijke bevindingen en specificaties om het voortouw te nemen bij de briefing en uitvoering van alle relevante seizoens- en strategische concepten, met inbegrip van distributie per kanaal, product, kleurintroducties en handelswaar. Zij zorgen voor de realisatie en uitvoering binnen de begroting. Zij beheren en voeren de productlijn en levenscyclus van de categorie uit, van de bepaling van het concept tot verkoop en distributie, bijdrage aan marktonderzoek, trends in de bedrijfstak, om categorieconcepten en producten te beïnvloeden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technologie in de kledingindustrie

  Traditionele en geavanceerde technologie voor de vervaardiging van kleding. Technologieën, met inbegrip van processen, machines, enz., om patroonvereisten op te stellen en te ontwerpen, bij te dragen tot de kostprijsberekening van producten en criteria vast te stellen voor assemblagevolgorde en kwaliteitsborging

 • Geschiedenis van de mode

  Kostuums en de culturele tradities rond kleding.

 • Eigenschappen van weefsels

  De invloed van de chemische samenstelling en de moleculaire structuur van garen- en vezeleigenschappen en weefselstructuur op de fysische eigenschappen van textielweefsels; de verschillende vezeltypen, hun fysische en chemische eigenschappen en verschillende materiaaleigenschappen; de materialen die in verschillende processen worden gebruikt en het effect op materialen tijdens de verwerking. 

 • Productie van kleding

  Processen voor de vervaardiging van kleding en de diverse technologieën en machines die bij de fabricage worden gebruikt.

 • Productie van textielconfectieartikelen

  Productieprocessen voor kleding en confectie. De diverse technologieën en machines voor de fabricageprocessen.

Vaardigheden

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Productiewerkzaamheden voor de fabricage coördineren

  De activiteiten op het gebied van de productie coördineren op basis van de strategieën, het beleid en de plannen voor de productie. Nadere bestudering van de planning, zoals de verwachte kwaliteit van de producten, de hoeveelheden, de kosten en de arbeid die nodig zijn om de nodige maatregelen te kunnen nemen. De processen en middelen aanpassen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

 • Kwaliteit van kledingstukken evalueren

  Evalueren van naaiwerk, constructie, bevestiging, bevestigingsmiddelen, verfraaiingen, schakeringen binnen de kleding; evalueren van de consistentie van patronen, het overeenstemmen van patronen, het evalueren van kleefbanden en voeringen.

 • Instructies voor kledingproductie beheren

  Instructies van klanten beheren voor de productie van kleding. De wensen van klanten verzamelen en ze verwerken tot specificaties voor de productie.

 • Accessoires onderscheiden

  Onderscheid maken tussen toebehoren om de verschillen tussen de accessoires te bepalen. Het beoordelen van accessoires op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Procescontrole in de kledingindustrie uitvoeren

  Voert procescontroles uit op kledingproducten om de massaproductie op een ononderbroken manier te garanderen. Controleprocedures om te waarborgen dat processen voorspelbaar, stabiel en consistent zijn.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Stoffen onderscheiden

  Onderscheid maken tussen de stoffen om de verschillen ertussen te bepalen. Beoordelen van weefsels op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Geautomatiseerde regelsystemen bedienen

  Elektronische of geautomatiseerde besturingspanelen bedienen om processen te bewaken en te optimaliseren en om het opstarten en afsluiten van processen te regelen. Apparatuur en systemen monitoren en inspecteren om storingen op te sporen.

Optionele kennis en vaardigheden

portefeuillebeheer bij de productie van textiel standaard maatsystemen voor kleding van textiel gemaakte persoonlijke beschermingsmiddelen produceren kledingstukken produceren lappen stof naaien

Source: Sisyphus ODB