Beroep manager railvervoer

Managers op het gebied van railvervoer zijn gericht op het toezicht, het ontwerp en de controle van de vervoersexploitatieprocessen. Managers op het gebied van railvervoer kunnen voor spoorwegexploitanten werken met betrekking tot taken zoals het beheren van de veilige en efficiënte exploitatie van vervoersdiensten, met inbegrip van klantenrelaties of het beheer van personeel en de organisatie van het werk op dit gebied. Managers op het gebied van railvervoer die in dienst zijn van de exploitanten van de infrastructuur beheren het efficiënte en veilige gebruik van het netwerk. Dit omvat ook de planning van dienstregelingen en de toewijzing van slots aan klanten. Zij plannen de bouw- en onderhoudswerkzaamheden. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Treinplanning

  Diepgaand begrip van de technieken, procedures en instrumenten die gebruikt worden om een dienstregeling van een trein samen te stellen, kennis van verschillende treinplannen, identificeren van mogelijke belemmeringen in planningsactiviteiten.

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Financiering van spoorwegprojecten

  Beschikken over grondig inzicht in de manieren waarop spoorwegprojecten worden gefinancierd, waaronder financiering door publieke, private en publiek-private partnerschappen, met inbegrip van alle soorten belanghebbenden die hierbij betrokken kunnen zijn.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Beheer van spoorwegstoringen

  Beschikken over grondig inzicht in de omstandigheden, oorzaken en gevolgen van ontregeling van, of ontsporingen op het spoor en van storingsbedrijf, met inbegrip van taken en instrumenten.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Fysieke eigenschappen van spoorwegen

  Vertrouwd zijn met alle fysieke aspecten van de spoorweg, met inbegrip van treinstations, de helling van overwegen en snelheidslimieten.

 • Moderne elektrische seinsystemen

  Inzicht in traditionele en moderne seinsystemen; spoorwegseinsystemen beheren.

Vaardigheden

 • Prestaties van spoorwegoperaties beoordelen

  De beste praktijken in de spoorwegsector beoordelen en strategieën uitwerken om de prestaties te verbeteren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Personeel helpen groeien

  Werknemers begeleiden om te voldoen aan de verwachtingen van de organisaties op het gebied van productiviteit, kwaliteit en het behalen van het doel. Doeltreffende feedback geven via de erkenning en beloning van werknemers, in samenwerking met de manager personeelszaken, zoals vereist.

 • Risicobeperkende maatregelen voor spoorwegongevallen plannen

  Plannen van, anticiperen op en ontwikkelen van maatregelen om het hoofd te bieden aan spoorwegongevallen, onverwachte situaties en noodsituaties.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Risicobeheer van spoorwegactiviteiten uitvoeren

  De risicofactoren identificeren met betrekking tot de verschillende domeinen van spoorwegactiviteiten; valide strategieën ontwikkelen om deze risico's te beperken.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken

Source: Sisyphus ODB