Beroep manager recreatie-accommodatie

Managers van recreatie-accommodaties hebben de leiding over de exploitatie van voorzieningen die recreatiediensten bieden, zoals tuinen, kuuroorden, dierentuinen, gok- en loterijdiensten. Zij plannen en organiseren de dagelijkse activiteiten van het betrokken personeel en de bijbehorende faciliteiten en zorgen ervoor dat de organisatie de laatste ontwikkelingen op het desbetreffende terrein volgt. Zij coördineren de verschillende afdelingen van de faciliteit en beheren het correcte gebruik van middelen en begrotingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Recreatieactiviteiten

  Het domein en de kenmerken van recreatieve activiteiten voor klanten.

Vaardigheden

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen

  Het gebruik van recreationele voorzieningen plannen.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Recreatieaccommodatie beheren

  De dagelijkse activiteiten van een culturele faciliteit beheren. Alle activiteiten organiseren en de verschillende afdelingen coördineren die binnen een culturele faciliteit werken. Een actieplan ontwikkelen en de nodige fondsen regelen.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopopbrengsten maximaliseren financieel plan opstellen werkstroomprocessen beheren naleving van bedrijfsregels waarborgen verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen trainingen organiseren leiding geven aan personeel toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten toezicht houden op het beheer van een zaak behoeften van klanten identificeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen relaties met klanten onderhouden oplossingen voor problemen creëren toezicht houden op werkzaamheden taakgegevens bijhouden reclamecampagnes coördineren kosten-batenanalyserapporten verstrekken professionele administratie bijhouden takenschema's beheren organisatorische beleidslijnen opstellen omgaan met managers dienstroosters opstellen capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen communicatieprincipes begrotingsbeginselen ondernemingsbeleid strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen vergaderingen regelen veilige werkprotocols opstellen verschillende talen spreken personeel aanwerven kwaliteitsstandaarden gegevens over voorraden bijhouden verkoopverslagen opstellen boekhoudregelgeving gasten inchecken klanten informeren over wijzigingen en annuleringen van activiteiten evenementen organiseren werknemers opleiden bedrijfsnormen volgen goederen bestellen gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen projectbeheer uitvoeren vooruitgang naar streefdoelen analyseren relaties met leveranciers onderhouden budgetten beheren professionele gegevens bijhouden marketingstrategieën implementeren klein tot middelgroot bedrijf beheren salarissen beheren klanten helpen een bijeenkomst voorzitten begeleidingsmethodes werknemers beoordelen boekhouding activiteiten delegeren maatschappelijk verantwoord ondernemen vervoerkosten analyseren team leiden

Source: Sisyphus ODB