Beroep manager steengroeve

Managers van steengroeven plannen, houden toezicht op en coördineren steengroevewerkzaamheden. Zij coördineren de winning, de verwerking en het vervoer en zorgen ervoor dat deze processen vlot verlopen en overeenkomstig de gezondheids- en veiligheidsnormen. Managers van steengroeven zorgen voor de succesvolle exploitatie van de steengroeve en voeren bedrijfsstrategieën en -richtsnoeren uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Zorgen dat mijnbouwgegevens worden bijgehouden

  De productie-, milieu- en technische verslagleggings- en registratievoorschriften worden nageleefd om de productiviteit te analyseren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

 • Mijnbouwkosten controleren

  Controleren van de totale kosten van mijnbouwactiviteiten, projecten en benodigde apparatuur; streven naar maximale operationele kostenefficiëntie.

 • Financiële prestaties optimaliseren

  De financiële operaties en begrotingsactiviteiten van de organisatie leiden en coördineren om de financiële prestaties te optimaliseren.

 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen

  Strategieën en procedures ontwikkelen om gezondheid en veiligheid in de mijnbouw te beheren. Ervoor zorgen dat procedures minimaal voldoen aan de nationale wetgeving.

 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren

  Inspecteren van mijngebieden om veilige werkomstandigheden en apparatuur te waarborgen.

 • Plattegronden van een mijnbouwlocatie beheren

  Boven- en ondergrondse plannen en blauwdrukken van een mijnbouwlocatie voorbereiden en bijhouden; onderzoeken en risicobeoordelingen van potentiële mijnterreinen uitvoeren.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Commerciële risico's beheren

  Commerciële risico’s analyseren en evalueren en geschikte strategieën ontwikkelen om deze risico’s op te lossen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Communiceren over kwesties inzake mineralen

  Communicatie over kwesties inzake mineralen met aannemers, politici en ambtenaren.

 • Mijnapparatuur beheren

  Toezien op aanschaf, installatie, onderhoud en opslag van mijnapparatuur.

 • Toezicht houden op activiteiten inzake mijnbouwplanning

  Aansturen, controleren en onderzoeken van de mijnplanning en de controle van personeel en activiteiten.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren

  Evalueren van mijnbouwmethoden en -procedures, met inbegrip van afvalbeheer, plannen voor de levensduur van mijnen, productietijdlijnen en uitgaven van fondsen.

Optionele kennis en vaardigheden

adviseren over geologie voor delfstofwinning transportbeheerconcepten toepassen samenwerken met geologieprofessionals problemen kritisch behandelen geologie werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw economie organisatorische risico’s inschatten een computer gebruiken sociale competenties tonen zakelijke analyse principes voor bedrijfsbeheer beleidslijnen van de organisatie naleven mijnongelukken onderzoeken machinebouw ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen mijningenieurs opleiden

Source: Sisyphus ODB