Beroep manager stuwadoorsbedrijf

Managers stuwadoorsbedrijf houden toezicht op de goederenbehandeling en de havenarbeid teneinde de productiviteit te maximaliseren. Zij geven leiding aan het laden en lossen van de lading en zien toe op de veiligheid op het werkterrein. Managers stuwadoorsbedrijf kunnen ook incidenten onderzoeken en rapporten over ongevallen opstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cargo-industrie

  Een goed begrip van de cargo-industrie en de belanghebbenden, de structuur van de sector en de gemeenschappelijke uitdagingen, en de activiteiten van expediteurs, cargo-eenheden van de luchtvaartmaatschappijen en andere.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

 • Havenverordeningen

  Kennis hebben van havennormen en havenwet- en regelgeving, hoofdzakelijk gebaseerd op gemeentelijke wetten, havenwetten of het maritieme wetboek.

 • Dokwerkzaamheden

  Beschikken over kennis van de activiteiten die plaatsvinden in dokken, in de eerste plaats die welke betrekking hebben op inkomende en uitgaande scheepsladingen. Beschikken over kennis van de logistieke activiteiten op het gebied van kranen, containers en ladingen.

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

Vaardigheden

 • Prioriteiten aanpassen

  Prioriteiten snel aanpassen om in te spelen op vaak veranderende omstandigheden. Voortduren taken beoordelen en reageren op taken die extra aandacht nodig hebben. Voorzien en proberen crisismanagement te vermijden.

 • Laden van vrachtschepen observeren

  Het proces van vrachtladen observeren; ervoor zorgen dat de bemanning voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en procedures; zware en potentieel gevaarlijke lading stouwen.

 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van bemanningsleden; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Vrachtafhandeling beheren

  Veilig beheren van de mechanische elementen in het laden en lossen van lading en voorraden. Organiseren van het opbergen en weghalen van producten om de stabiliteit van het schip te garanderen.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Vrachtactiviteiten van vaartuigen beheren

  Het beheer van en het toezicht op het veilig en op tijd laden en lossen van goederen van schepen in de haven.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Anticiperen op logistieke eisen voor havenactiviteiten

  Anticiperen op de havenlogistiek op basis van het vertrek en de aankomst van de schepen. Leiden van het personeel om havenactiviteiten uit te voeren.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Verbeteringsprocedures voor havenactiviteiten beheren

  Beheren van alle verbeteringsprocedures in havenactiviteiten, inclusief de ontwikkeling en uitvoering ervan. Inzicht hebben in havenactiviteiten, operaties en de manier waarop deze worden uitgevoerd om verbeteringen te managen.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake vrachten

  Zorgen voor naleving van de regelgeving, voorschriften en beleid inzake vrachten; vracht veilig en schadevrij houden; zorgen voor de veiligheid van personeelsleden die de lading hanteren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Dokwerkzaamheden coördineren

  Coördineren van vrachtzendingen in en uit de kade. Hijskranen plaatsen en regelen van containers, rekening houdend met de exacte maten en het gewicht van elke container.

Optionele kennis en vaardigheden

opslagactiviteiten maritieme telecommunicatie samenwerken met collega’s grondstoffen bij transport over zee omgaan met collega’s leiding geven aan personeel personeel beheren vervoersmethoden een computer gebruiken projectbeheer verschillende soorten schepen onderscheiden soorten zeeschepen problemen kritisch behandelen stabiliteitsprincipes van vaartuigen onafhankelijke operationele besluiten nemen contacten onderhouden met havengebruikers zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan soorten vracht opslagruimten bewaken dienstroosters opstellen regelgeving inzake gevaarlijke vrachten

Source: Sisyphus ODB