Beroep manager toeristeninformatiecentrum

Managers van toeristeninformatiecentra zijn belast met het beheer van de werknemers en de activiteiten van een centrum dat informatie en advies verstrekt aan reizigers en bezoekers over plaatselijke bezienswaardigheden, evenementen, reizen en accommodatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

 • Markt voor toerisme

  De studie van de markt voor toerisme op internationaal, regionaal en lokaal niveau en met in beschouwing nemen van mondiale toeristische bestemmingen.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

Vaardigheden

 • Een persmap voor de media ontwikkelen

  Ontwerpen van promotiemateriaal voor verspreiding onder de leden van de media voor promotionele doeleinden.

 • Kwantitatieve gegevens over toerisme verwerken

  Verzamelen, verwerken en presenteren van kwantitatieve gegevens in de toeristische sector over attracties, evenementen, reizen en accommodatie.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen

  Klanten relevante informatie verstrekken over historische en culturele locaties en evenementen, en deze informatie op een ludieke en informatieve manier overbrengen.

 • Financiële statistische verslagen ontwikkelen

  Opstelling van financiële en statistische verslagen op basis van verzamelde gegevens die aan de beheersorganen van een organisatie moeten worden voorgelegd.

 • Didactisch materiaal voor multimediacampagnes ontwerpen

  Materialen ontwerpen en ontwikkelen voor een multimediacampagne, rekening houdend met budgettering, planning en productie.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Toeristische bestemmingen evalueren

  Evalueren van een gebied door de typologie, de kenmerken en de toepassing ervan als toeristische bron te analyseren.

 • Op de hoogte blijven van lokale evenementen

  De informatie over komende evenementen, diensten of activiteiten opvolgen via het nakijken van informatiedossiers en online communicatie.

 • Vreemde talen gebruiken in het toerisme

  Vreemde talen mondeling of schriftelijk beheersen in de toeristische sector om te communiceren met medewerkers of klanten.

 • Gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

  Persoonlijke en gevoelige informatie over klanten op betrouwbare en discrete wijze beheren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Materiaal met lokale informatie distribueren

  Folders, kaarten en reisbrochures uitdelen aan bezoekers met informatie en tips over lokale locaties, bezienswaardigheden en evenementen.

 • Informatiebrochures voor toeristen ontwikkelen

  Documenten maken zoals folders, brochures of stadsgidsen om toeristen te informeren over lokale, culturele, sociale en historische activiteiten en bezienswaardigheden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

 • Een netwerk met leveranciers in de toeristensector opbouwen

  Opzetten van een wijdverbreid netwerk van toeleveranciers in de toeristische sector. Voorbereiden van het best mogelijke pakket en de best mogelijke toeristische diensten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Klantgegevens vastleggen

  Het bijhouden en opslaan van gestructureerde gegevens en dossiers over klanten in overeenstemming met de bescherming van de klantgegevens en de privacyregels.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Leiding geven bij het afdrukken van toeristische uitgaven

  Het drukken van marketingpublicaties en materiaal voor de promotie van toeristische producten beheren.

 • Klantgegevens analyseren

  Gegevens van cliënten, bezoekers, klanten of gasten bestuderen. Verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens over hun kenmerken, behoeften en koopgedrag.

 • Antwoord geven op vragen van klanten

  Beantwoorden van vragen van klanten over routes, tarieven en reserveringen persoonlijk, per post, per e-mail en per telefoon.

 • Toezicht houden op het ontwerp en het drukken van toeristenbrochures

  Toezicht houden op het ontwerp van publicaties en materiaal voor het in de handel brengen van producten voor de promotie van toeristische producten.

Optionele kennis en vaardigheden

dienstroosters opstellen werknemers opleiden werkrelaties onderhouden kaarten lezen marktonderzoek uitvoeren klanten met bijzondere behoeften assisteren reispakketten voorbereiden operationele activiteiten coördineren website beheren

Source: Sisyphus ODB