Beroep manager treinstation

Managers van treinstations zijn belast met het organiseren van taken in verband met de exploitatie van treinstations. Hun taken hebben betrekking op de organisatie van het onderhoud en de reparatiewerkzaamheden voor gebouwen en interieur. Zij zorgen voor het comfort, de dienstverlening, de veiligheid en beveiliging van passagiers, andere klanten en het commercieel gebruik van gebouwen. Afhankelijk van de grootte van het station kan het aantal personeelsleden voor wie de managers van treinstations rechtstreeks verantwoordelijk zijn, hoog zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

Vaardigheden

 • Omgaan met belanghebbenden bij spoorvervoer

  Onderhoud regelmatig contact met belanghebbenden, met inbegrip van spoorwegnetwerken, andere spoorwegmaatschappijen, lokale overheden, dienstpartners, forums voor treinreizigers, detailhandel, enz., om permanent een vlotte spoorwegdienst te waarborgen.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Vertragingen van treinen opvolgen

  Treinvertragingen identificeren; het verkeer van prioritaire treinen garanderen; de bescherming van brede/hoge belastingen of speciale spoorwegactiviteiten coördineren.

 • Acties die voortkomen uit inspecties van spoorwegfaciliteiten opvolgen

  Acties die voortkomen uit inspecties in spoorwegfaciliteiten opvolgen en storingen of discrepanties in stationsplatformen, verkoopautomaten, stationskiosken, spoorwegvoertuigen en andere spoorwegfaciliteiten identificeren.

 • Levering van dienstverlening op het spoor verbeteren

  Verantwoordelijk zijn voor de planning en implementatie van nieuwe manieren om de dienstverlening op het spoor te verbeteren en zo te allen tijde de best mogelijke klantervaring te garanderen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Spoorwegdiensten coördineren

  Effectief leiding geven aan een team binnen een verscheidenheid aan spoordiensten zoals spoorinformatie- en communicatiesystemen, toegankelijkheid van stations en treinen, hygiëne en netheid, veiligheid, beveiliging, hinder en onderzoek van incidenten, om permanent een hoge mate van klanttevredenheid te garanderen.

 • Spoorwegoperaties beoordelen

  Evalueren en bestuderen van bestaande uitrusting, installaties, systemen en processen van de spoorwegen om de veiligheid en efficiëntie van het spoor te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te drukken.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • In een spoorvervoerteam werken

  Vol vertrouwen in een spoorvervoerteam werken, waarin elke persoon zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met klanten, spoorwegveiligheid en onderhoud van het rollend materieel.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen

  Spoorcommunicatiesystemen bedienen, mededelingen doen via het omroepsysteem of communiceren met de centrale treinadministratie.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Incidenten behandelen

  Behandel incidenten, zoals ongevallen, noodsituaties of diefstal, op passende wijze, overeenkomstig het beleid en de regelgeving van de organisatie.

Source: Sisyphus ODB