Beroep manager veiligheid niet-publieke deel luchthaven

Veiligheidsmanagers van niet-publieke delen van luchthavens houden toezicht op de veiligheid en beveiliging van de activiteiten aan de luchtzijde en stellen de burgerluchtvaartautoriteiten in kennis van de wijzigingen in de luchthaveninformatiesystemen. Zij schrijven verslagen over veiligheidsanalyses, zorgen voor de naleving van normen en voorschriften en verbeteren de veiligheidsprocedures aan de luchtzijde.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

Vaardigheden

 • Veiligheidscontrolesysteem aan luchtzijde implementeren

  Veiligheidscontrolesysteem aan luchtzijde implementeren voor de operationele diensten.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Regelmatig luchtvaartonderzoek uitvoeren

  Regelmatig onderzoek uitvoeren om op de hoogte te blijven van de veiligheidsnormen en -procedures in de luchtvaart. Nieuwe technologieën en materialen onderzoeken die de efficiëntie van de dienstverlening kunnen verbeteren.

 • Specificaties van aerodroomhandleidingen volgen

  Normen en specifieke voorschriften van de airodroomhandleiding volgen

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Toezicht houden op activiteiten aan de luchtzijde

  Het meten van en toezicht houden op de prestaties aan de luchtzijde in overeenstemming met de veiligheids- en nalevings-KPI's.

 • Ontwerp van vliegtuigparkeerplaatsen goedkeuren

  Het ontwerp van vliegtuigparkeerplaatsen goedkeuren.

 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op luchthavens voor maximale veiligheid; luchthavenfaciliteiten inspecteren, ervoor zorgen dat uitrusting naar behoren wordt gebruikt en onderhouden, en ervoor zorgen dat personeelsleden op de veiligste manier werken.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Jaarlijkse veiligheidsinspecties garanderen

  Ervoor zorgen dat de jaarlijkse veiligheidsinspectie plaatsvindt; inspectierapport indienen bij de CAA.

 • Ongevallen met vliegtuigen onderzoeken

  Ongevallen, botsingen, crashes of andere ernstige incidenten in de luchtvaart grondig onderzoeken.

 • Naleving van procedures van luchthavens verzekeren

  Ervoor zorgen dat de procedures van luchthavens in overeenstemming met alle vereisten worden uitgevoerd.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Potentiële gevaren op luchthavens aanpakken

  Potentiële gevaren op de luchthaven aanpakken, zoals vreemde voorwerpen, puin en interferentie van wilde dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheids- en veiligheidskwesties met derden bespreken

Source: Sisyphus ODB