Beroep manager wedkantoor

Managers van wedkantoren organiseren en coördineren de activiteiten van een wedkantoor. Zij houden toezicht op de dagelijkse bedrijfsvoering en vergemakkelijken de communicatie tussen het personeel en de klanten. Zij vervullen kassataken, leiden personeel op en streven naar verbetering van de winstgevendheid van hun bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van weddenschappen en zorgen ervoor dat de relevante regels en voorschriften inzake weddenschappen worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boekhouding

  De documentatie en verwerking van gegevens betreffende financiële activiteiten.

 • Wet op de kansspelen

  De officiële wetgeving en wetten die weddenschappen reguleren of verbieden.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Gokken

  Het voorspellen van resultaten en het inzetten van geld op de uitkomsten. Hoewel het bij gokken meestal om sport gaat, kan ook op allerlei andere competities worden gewed.

Vaardigheden

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Statistische financiële rapporten opstellen

  Individuele en bedrijfsgegevens beoordelen en analyseren om statistische verslagen of bestanden op te stellen.

 • Recreatieaccommodatie beheren

  De dagelijkse activiteiten van een culturele faciliteit beheren. Alle activiteiten organiseren en de verschillende afdelingen coördineren die binnen een culturele faciliteit werken. Een actieplan ontwikkelen en de nodige fondsen regelen.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Informatie over weddenschappen weergeven

  Het beantwoorden van vragen met betrekking tot weddenschappen en het verstrekken van informatie over weddenschappen op de tentoonstelling.

 • Effecten beheren

  De effecten beheren die eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie, namelijk schuldpapier, aandelen en derivaten met als doel een zo groot mogelijke winst te behalen.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Personeel van een wedkantoor leiden

  De dagelijkse taken van werknemers in de goksector observeren, controleren en plannen.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Klantgedrag observeren

  De evolutie van de behoeften en belangen van de klant overzien, identificeren en observeren.

 • Winstgevendheid beheren

  Regelmatige herziening van de verkoop- en winstcijfers.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Indicatoren van problematisch wedden herkennen

  Herkennen van en adequaat reageren op tekenen van problematisch gokgedrag, zoals obsessief, irrationeel gedrag en geld lenen.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Raad geven over weddenschappen

  Bezoekers nauwkeurig advies geven over weddenschappen. Bezoekers informeren over de officiële wetten en beperkingen met betrekking tot weddenschappen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Bedrijven promoten

  Altijd proberen om de onderneming in het best mogelijke daglicht te plaatsen en om extra inspanning te leveren om te zorgen voor de best mogelijke ervaring in de club voor zowel personeel als klanten. Alle clubactiviteiten uitleggen aan en actief promoten bij klanten.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • Verkoopdoelstellingen behalen

  Verkoopdoelen bereiken, gemeten aan inkomsten of verkochte eenheden. De doelstelling binnen een specifieke termijn bereiken, de verkochte producten en diensten dienovereenkomstig prioriteren en van tevoren plannen.

 • Toezicht houden op kansspeloperaties

  Toezicht houden op gokactiviteiten om ervoor te zorgen dat de activiteiten correct worden uitgevoerd. Onregelmatigheden vaststellen en ervoor zorgen dat alle weddenschappen uitgevoerd worden volgens de wet en de huisregels.

 • Gokstrategieën opvolgen

  Ontwikkel logische gokstrategieën om de winsten te verhogen en de verliezen bij gokspelen en wedstrijden te verminderen.

 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen

  Het gebruik van recreationele voorzieningen plannen.

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek beheren klachten van klanten afhandelen op een georganiseerde manier werken kennis van menselijk gedrag gebruiken werk organiseren activiteiten delegeren recreatieactiviteiten taakgegevens bijhouden behoeften van klanten identificeren

Source: Sisyphus ODB