Beroep manager wegtransport

Managers op het gebied van wegtransport houden toezicht op de dagelijkse wegtransportprocessen, beheren processen en streven ernaar aan de verwachtingen van klanten te voldoen.

Manager wegtransport: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Nationaal wegennet

  Het nationale wegennet met zijn routes, beperkingen, congestiegebieden en regelgeving.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

 • Stadswegennet

  Het stedelijke wegennet met zijn mogelijkheden, beperkingen, knelpunten en drukste gedeeltes.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Voertuigen toewijzen conform de vereisten

  Voertuigen toewijzen na beoordeling van de vraag ten opzichte van de beoogde frequentie en van de structuur van de locatie. Het geschikte voertuig voor de beoogde dienst bepalen.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • Transportvloot coördineren

  Coördineren van en toezicht houden op de transportvloot in al zijn verkeersfuncties; het dienstverleningsniveau handhaven terwijl de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.

 • Opleiding van transportpersoneel coördineren

  Opleidingen van medewerkers coördineren met betrekking tot de wijziging van routes, planningen of nieuwe procedures die zij tijdens hun opdrachten moeten volgen.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Onderhoud van het wagenpark plannen

  Het jaarlijkse programma voor het onderhoud van het wagenpark plannen; activiteiten betreffende het onderhoud van het wagenpark uitvoeren zonder de normale werkzaamheden te storen.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Wegvervoeractiviteiten coördineren

  Wegvervoer- , distributie- en passagiersvervoeractiviteiten plannen en coördineren; ervoor zorgen dat passagiers en goederen veilig en tijdig hun bestemmingen bereiken.

 • Vervanging van voertuigen plannen

  Plannen en organiseren van de vervanging van voertuigen na de evaluatie van het wagenpark; ervoor zorgen dat de reguliere activiteiten niet worden beïnvloed.

 • Vervoerskosten analyseren

  Transportkosten, serviceniveau en beschikbaarheid van uitrusting identificeren en analyseren; advies geven en preventieve/correctieve maatregelen toepassen.

 • Vervoersdoelstellingen stellen

  Transportdoelen vaststellen en ervoor zorgen dat medewerkers en handelingen hun doelen halen.

 • Patronen in wegverkeer analyseren

  De meest efficiënte verkeerspatronen en piektijden bepalen om de planning efficiënter te maken.

 • Verslagen ingediend door passagiers analyseren

  Analyseren van door passagiers ingediende verslagen (bijvoorbeeld over onvoorziene voorvallen of incidenten zoals vandalisme of diefstal) om de strategische besluitvorming te onderbouwen.

 • Computergebaseerde controlesystemen van vervoersactiviteiten beheren

  Beheren van computergebaseerde controlesystemen ter garantie van gegevensoverdracht tussen bussen; realtime informatie controleren over de infrastructuur, verkeersomstandigheden, verkeerslichten; aankondigingen in bussen controleren en passagiers actuele informatie geven.

 • Klantervaringen beheren

  De ervaring van de klant en de perceptie van het merk en de dienst monitoren, creëren en controleren. Zorgen voor een aangename klantenervaring, klanten op hoffelijke en beleefde manier behandelen.

 • Focussen op dienstverlening

  Actief zoeken naar efficiënte manieren om mensen te helpen.

 • Milieubeschermingsmaatregelen inzake wegvervoer toepassen

  De strategieën van de Europese Commissie (EC) toepassen om de uitstoot van CO² te beperken; milieumaatregelen afdwingen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor CO²-emissiereductie worden gehaald.

Optionele kennis en vaardigheden

groene logistiek technische informatie over de bediening van voertuigen verspreiden

Source: Sisyphus ODB