Beroep manager zakelijke dienstverlening

Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor het bieden van professionele diensten aan ondernemingen. Zij organiseren de levering van diensten die zijn afgestemd op de behoeften van de klant en overleggen met klanten over de contractuele verplichtingen voor beide partijen.

Manager zakelijke dienstverlening: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kantooradministratie

  De administratieve formaliteiten in een kantooromgeving. De activiteiten of processen kunnen betrekking hebben op financiële planning, registratie en facturering en het beheer van de algemene logistiek van een organisatie.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

Vaardigheden

 • Financieringsmiddelen identificeren

  Ramen van de administratie- en communicatiekosten, de vergoedingen van de kunstenaar overeenkomstig de bestaande toepasselijke overeenkomsten, de huur- en productiekosten.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Businessplannen opstellen

  Plannen, schrijven en meewerken aan de uitvoering van bedrijfsplannen. In het businessplan de marktstrategie, de concurrentieanalyse van het bedrijf, het ontwerp en de ontwikkeling van het plan, de operationele en de leidinggevende aspecten en de financiële prognose van het businessplan opnemen en voorzien.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Professionele administratie bijhouden

  Documenten van de professionele administratie bewaren en de administratie van de klant bijhouden, formulieren of logboeken invullen en documenten opstellen over bedrijfgerelateerde zaken.

 • Werk plannen volgens binnenkomende bestellingen

  Taken plannen op basis van binnenkomend werk; inspelen op het totaal van middelen vereist om het werk te voltooien en op basis daarvan toekennen. De vereiste werkuren, uitrusting en personeel beoordelen, rekening houdend met de beschikbare middelen.

 • Persoonlijke administratie bijhouden

  Het archiveren en organiseren van persoonlijke administratieve documenten.

 • Overleggen met businessklanten

  Communiceren met klanten van een bedrijf of een zakelijk project om nieuwe ideeën te introduceren, feedback te krijgen en oplossingen te vinden voor problemen.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Behoeften van cliënten identificeren

  Identificeren van de gebieden waar de klant hulp nodig kan hebben en onderzoeken van de mogelijkheden om in die behoeften te voorzien.

 • Contractadministratie bijhouden

  Contracten up-to-date houden en ordenen volgens een indelingssysteem voor toekomstig overleg.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Zakelijke overeenkomsten sluiten

  Onderhandelen over, en herzien en ondertekenen van handelsdocumenten zoals contracten, zakelijke overeenkomsten, akten, aankopen, testamenten en wissels.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatie strategisch onderzoek uitvoeren ondernemingsbeleid medewerkers begeleiden contractenrecht onderhandelen over verkoopcontracten facilitaire diensten promoten personeelscapaciteit analyseren met dienstverleners over contracten onderhandelen faciliteitenbeheer in de organisatie beleid inzake faciliteitenbeheer plannen leiding geven aan personeel fysieke middelen beheren systeemorganisatiebeleid toepassen ondernemingsbeleid toepassen processen van personeelszaken contracten beheren communicatieprincipes organisatorisch beleid hulp bieden bij het ontwikkelen van procedures voor het welzijn van werknemers financieringsmiddelen beheren

Source: Sisyphus ODB