Beroep marketeer

Marketeers adviseren bedrijven bij de ontwikkeling van marketingstrategieën voor specifieke doeleinden. Zij kunnen adviseren en strategieën ontwikkelen voor de marktintroductie van een merk, de herlancering van een product, de introductie van een nieuw product of de positionering van een commercieel imago. Zij doen onderzoek naar de positie van het bedrijf en de perceptie van klanten om de marketingaanpak te bepalen.

Marketeer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Marktprijs

  Prijsvolatiliteit volgens markt en prijselasticiteit, en de factoren die een impact hebben op prijstrends en veranderingen op de markt op lange en korte termijn.

 • Prijsstrategieën

  Technieken, theorieën en algemeen aanvaarde strategieën voor de prijsstelling van goederen. De relatie tussen prijsstrategieën en resultaten op de markt, zoals maximalisatie van de winstgevendheid, afschrikking van nieuwkomers, of vergroting van het marktaandeel.

 • Marketingmix

  Marketingprincipe dat de vier fundamentele elementen in marketingstrategieën beschrijft, namelijk product, plaats, prijs en promotie.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Theoretische marketingmodellen gebruiken

  Verschillende academische theorieën en modellen van academische aard interpreteren en deze gebruiken om de marketingstrategie van de onderneming te creëren. Strategieën gebruiken zoals de 7P’s, de levensduurwaarde van de klant en het unieke verkoopargument (unique selling proposition, USP).

 • Klantwensen identificeren

  Technieken en instrumenten, zoals enquêtes, vragenlijsten en ICT-toepassingen, toepassen om gebruikersvereisten van systemen, diensten of producten te bepalen, te analyseren, te documenteren en te beheren.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Marketingstrategieën plannen

  De doelstelling van de marketingstrategie bepalen voor het vaststellen van het imago, het toepassen van een prijsstrategie of het vergroten van de bekendheid van het product. Benaderingen van marketingacties vaststellen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op efficiënte en op lange termijn worden verwezenlijkt.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Mogelijke markten voor bedrijven identificeren

  Bevindingen van marktonderzoek observeren en analyseren om veelbelovende en winstgevende markten te bepalen. Het specifieke voordeel van het bedrijf bepalen en hiervoor markten zoeken waar een dergelijke waardepropositie ontbreekt.

 • Niches in de markt identificeren

  De samenstelling van de markten analyseren, deze in groepen segmenteren en de kansen in kaart brengen die elk van deze niches biedt voor nieuwe producten.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Marketingstrategieën integreren in de globale strategie

  Integreren van de marketingstrategie en bijbehorende elementen zoals de marktdefinitie, concurrenten, prijsstrategie en communicatie met de algemene richtlijnen van de globale strategie van de onderneming.

 • Projectvoortgang documenteren

  De planning en ontwikkeling van het project, de werkstappen, de vereiste middelen en de eindresultaten registreren om de gerealiseerde en lopende projecten te presenteren en te volgen.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

Optionele kennis en vaardigheden

zoekmachineoptimalisatie uitvoeren analyses gebruiken voor commerciële doeleinden wetgeving inzake auteursrecht jaarrekeningen interpreteren financiële draagkracht klantendiensten reclametechnieken beheer van sociale media kanaalmarketing contacten onderhouden met reclamebureaus verkoopstrategieën marketingtechnieken voor sociale media verkoopfacturen opstellen marketingactiviteiten coördineren technieken voor digitale marketing marktonderzoek uitvoeren marketingtechnieken voor merkidentiteit strategische bedrijfsbeslissingen nemen creatieve ideeën ontwikkelen marketinginhoud evalueren internationale handel klanteninzicht digitale marketingstrategieën plannen elektronische handelssystemen reclamecampagnes plannen

Source: Sisyphus ODB