Beroep marketingmedewerker

Marketingmedewerkers ondersteunen alle inspanningen en activiteiten van marketingmanagers en -functionarissen. Zij stellen verslagen op met betrekking tot de marketingactiviteiten die andere afdelingen, met name de boekhoudafdeling en financiële afdeling, nodig hebben. Zij zorgen ervoor dat de middelen die managers nodig hebben om hun werk te doen, aanwezig zijn.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen van de marketingafdeling

  De verschillende processen, taken, jargon, functies in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de marketingdienst binnen een organisatie, zoals marktonderzoek, marketingstrategieën en reclameprocessen.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Marketingmanagement

  De academische discipline en functie binnen een organisatie die zich richt op marktonderzoek, marktontwikkeling en het opzetten van marketingcampagnes om de bekendheid van de diensten en producten van de onderneming te vergroten.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

Vaardigheden

 • Zakelijke documenten ordenen

  Documenten samenvoegen die afkomstig zijn van het fotokopieerapparaat, de post of de dagelijkse activiteiten van de bedrijven.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Budget bijwerken

  Zorg ervoor dat een bepaald budget actueel blijft aan de hand van de meest recente en meest nauwkeurige informatie. Inspelen op mogelijke variaties en ervoor zorgen dat de budgettaire doelstellingen binnen de gegeven context kunnen worden bereikt.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Zakelijke e-mails opstellen

  E-mails voorbereiden, opstellen en schrijven met de juiste informatie en een geschikt taalgebruik om interne en externe mededelingen te doen.

 • Managers ondersteunen

  Ondersteuning en oplossingen bieden aan managers en bestuurders met betrekking tot hun zakelijke behoeften en verzoeken om de bedrijfsvoering of de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijfseenheid.

 • Helpen bij de praktische handelingen om reclamecampagnes te ontwikkelen

  Ondersteuning bieden bij alle inspanningen en acties die nodig zijn voor de uitvoering van een marketingcampagne, zoals het contacteren van adverteerders, het opstellen van briefings, het organiseren van vergaderingen en het zoeken naar leveranciers.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Door managers opgestelde concepten nakijken

  Door managers opgestelde concepten nakijken op volledigheid, nauwkeurigheid en opmaak.

 • Instructies voor opdrachten verwerken

  Instructies voor het proces, meestal mondeling, die worden verstrekt door de beheerders en de richtlijnen inzake de te verrichten handelingen. Nota nemen, onderzoek doen en actie ondernemen op basis van de gevraagde verzoeken.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Planningen meedelen aan betrokken personen

  Relevante planningsinformatie overbrengen. De planning aan de betrokken personen voorleggen en hen informeren over eventuele wijzigingen in de planning. De planningen goedkeuren en controleren of iedereen de naar hen verzonden informatie heeft begrepen.

 • Personeelsagenda beheren

  Plannen en bevestigen van afspraken voor het personeel van het kantoor, voornamelijk managers en leidinggevende werknemers, met externe partijen.

 • Behandeling van promotiemateriaal beheren

  De productie van promotiemateriaal plannen en voorbereiden met derden door contact op te nemen met drukkerijen, afspraken te maken over logistiek en levering en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Optionele kennis en vaardigheden

contact opnemen met klanten samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën marktonderzoek uitvoeren publieke presentaties geven mysteryshopping uitvoeren klanten overtuigen met alternatieven beheer van sociale media overzichten geven van onderzoeksresultaten commercieel recht marketingplannen voor beurzen ontwikkelen visuele gegevens voorbereiden statistiek e-mailmarketing uitvoeren socialemediamarketing toepassen verschillende talen spreken public relations persberichten opstellen begrippen in een taal vertalen contacten onderhouden met reclamebureaus vragenlijsten opstellen werkgerelateerde verslagen schrijven vakbeurzen bijwonen vragenlijsten herzien boekhouding contacten leggen met financiers website beheren

Source: Sisyphus ODB