Beroep materiaalkundig ingenieur

Materiaalkundig ingenieurs onderzoeken en ontwerpen nieuwe of verbeterde materialen voor een uiteenlopend aantal toepassingen. Zij analyseren de samenstelling van materialen, voeren experimenten uit en ontwikkelen nieuwe materialen voor industrieel specifiek gebruik dat kan variëren van rubber tot textiel, glas, metaal en chemische stoffen. Zij adviseren ondernemingen bij het beoordelen van schade, het waarborgen van de kwaliteit van materialen en het recyclen van materialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Composietmaterialen

  De eigenschappen van verschillende materialen die in een laboratorium zijn ontwikkeld, het gebruik ervan per soort product en de manier om deze te creëren.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Materiaalkunde

  Gebied van wetenschap en techniek dat onderzoek doet naar nieuwe materialen op basis van hun structuur, eigenschappen, synthese en prestaties, voor diverse doeleinden, waaronder het vergroten van de brandbestendigheid van bouwmaterialen.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Thermoplastische materialen

  Soorten materialen waarvan de fysische toestand verandert tijdens de blootstelling aan hitte, alsook de specifieke wijze waarop de materialen reageren op blootstelling aan warmte.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Materialen testen

  De samenstelling, kenmerken en het gebruik van materialen testen om nieuwe producten en toepassingen te creëren. Ze onder normale en buitengewone omstandigheden testen.

 • Procedures voor materiaaltests ontwikkelen

  Het ontwikkelen van testprotocollen in samenwerking met ingenieurs en wetenschappers om verschillende analyses mogelijk te maken, zoals ecologische, chemische, fysische, thermische, structurele, bestendigheids- of oppervlakte-analyses op een breed niveau van materialen zoals metalen, keramiek of kunststof.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Organisatorische risico’s inschatten

  De handelingen en acties van een bedrijf analyseren om de gevolgen en mogelijke risico's ervan voor het bedrijf te beoordelen en om geschikte strategieën te ontwikkelen om deze gevolgen/risico’s aan te pakken.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Nieuwe producten in de productie integreren

  Assisteren bij de integratie van nieuwe systemen, producten, methoden en componenten in de productielijn. Ervoor zorgen dat de werknemers goed zijn opgeleid en de nieuwe eisen volgen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitsstandaarden kwaliteitsnormen opstellen wetgeving inzake verontreiniging laboratoriumtechnieken advies geven over verontreinigingspreventie advies geven over afvalbeheer haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen elektriciteit soorten metaal mechanica chemische producten ontwikkelen halfgeleiders basischemicaliën prototypes ontwerpen laboratoriumproeven uitvoeren textielmaterialen soorten plastic

Source: Sisyphus ODB