Beroep medewerker handel

Medewerkers handel ontwikkelen en implementeren een handelsbeleid, zowel intern als in internationale invoer- en uitvoerrelaties. Zij analyseren de binnen- en buitenlandse markten om zakelijke activiteiten te bevorderen en tot stand te brengen en zorgen ervoor dat handelsprocedures in overeenstemming zijn met de wetgeving en dat bedrijven worden beschermd tegen verstoringen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Mededingingswetgeving

  De wettelijke regelingen die de mededinging op de markt handhaven door concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen en organisaties te reguleren.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

Vaardigheden

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Vrije handel promoten

  Strategieën ontwikkelen voor het promoten van vrije handel, open concurrentie tussen bedrijven voor de ontwikkeling van economische groei, om steun te verkrijgen voor het vrijhandels- en het mededingingsbeleid.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Handelsbeleid ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen ter ondersteuning van economische groei en ter bevordering van productieve handelsbetrekkingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

 • Internationale betrekkingen opbouwen

  Een positieve communicatiedynamiek met organisaties uit verschillende landen ontwikkelen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van projectbeheer contacten onderhouden met lokale overheden advies geven over de naleving van het overheidsbeleid strategisch onderzoek uitvoeren relaties met overheidsinstellingen onderhouden concurrentiebeperkingen onderzoeken financiële prognoses risicofactoren inschatten internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen implementatie van overheidsbeleid beheren zakenrelaties aangaan projectbeheer uitvoeren een professioneel netwerk ontwikkelen handelsdelegaties begeleiden advies geven over wetgevingsbesluiten

Source: Sisyphus ODB