Beroep medewerker internationale betrekkingen

Medewerkers internationale betrekkingen zorgen voor de ontwikkeling van de samenwerking tussen internationale overheidsorganisaties en regeringen. Zij vergemakkelijken de communicatie tussen hun organisatie en buitenlandse organisaties, ontwikkelen samenwerkingsstrategieën en bevorderen een samenwerkingsrelatie die beide partijen ten goede komt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

Vaardigheden

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Op de hoogte blijven van het politieke landschap

  Lezen, doorzoeken en analyseren van de politieke situatie van een regio als informatiebron die van toepassing is voor verschillende doeleinden, zoals informatie, besluitvorming en beheer, en investeringen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen

  Ontwikkelen van plannen die zorgen voor samenwerking tussen internationale overheidsorganisaties, zoals onderzoek van verschillende internationale organisaties en hun doelstellingen, en het beoordelen van mogelijke afstemming met andere organisaties.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Bijeenkomsten bijwonen

  Omgaan met comités, verdragen en vergaderingen om strategieën te volgen, bilaterale of multilaterale overeenkomsten te sluiten en de handhaving van dergelijke overeenkomsten te faciliteren.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Internationale betrekkingen opbouwen

  Een positieve communicatiedynamiek met organisaties uit verschillende landen ontwikkelen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

officiële overeenkomsten bewerkstelligen verschillende talen spreken buitenlandse zaken conflictbeheersing toepassen internationaal recht implementatie van overheidsbeleid overheidsactiviteiten in buitenlandse instellingen coördineren organisatorische beleidslijnen vaststellen diplomatieke beginselen toepassen verschillende communicatiekanalen gebruiken diplomatieke beginselen analytisch denken problemen analyseren met het oog op kansen promotiemiddelen ontwikkelen relaties met overheidsinstellingen onderhouden samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen administratieve systemen beheren beleidsontwikkeling buitenlandse zaken implementatie van overheidsbeleid beheren risicofactoren inschatten

Source: Sisyphus ODB