Beroep medewerker politieke campagne

Medewerkers politieke campagne bieden ondersteuning tijdens politieke campagnes, adviseren de kandidaat en campagnemanagers over campagnestrategieën en de coördinatie van het campagnepersoneel, en ontwikkelen reclame- en onderzoeksstrategieën.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Politieke campagnevoering

  Procedures voor het voeren van een succesvolle politieke campagne, waaronder de specifieke onderzoeksmethoden, de publiciteitsinstrumenten, de contacten met het publiek en andere strategische aspecten van het organiseren en voeren van politieke campagnes.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Mediastrategie ontwikkelen

  Een strategie ontwikkelen over het type inhoud dat aan de doelgroepen moet worden geleverd en over welke media moeten worden gebruikt, rekening houdend met de kenmerken van het doelpubliek en de media die zullen worden gebruikt voor de levering van de inhoud.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Verkiezingsprocedures analyseren

  De procedures tijdens verkiezingen en campagnes analyseren om het stemgedrag van het publiek te volgen, manieren te vinden om de verkiezingscampagne voor politici te verbeteren en de verkiezingsresultaten te voorspellen.

 • Politici advies geven over verkiezingsprocedures

  Het adviseren van politici voor en tijdens de verkiezingen over campagneprocedures en de publieke presentatie van de politicus en actieplannen die de verkiezingen positief kunnen beïnvloeden.

Optionele kennis en vaardigheden

politieke wetenschappen fondsenwerving beheren stemgedrag beïnvloeden zorgen voor publiciteit voor evenementen reclamecampagnes coördineren relaties met overheidsinstellingen onderhouden kieswet met de pers communiceren public relations verzorgen presentatiemateriaal voorbereiden openbare onderzoeken uitvoeren campagneschema's opstellen problemen analyseren met het oog op kansen toezicht houden op politieke campagnes kennis van menselijk gedrag gebruiken politieke campagnes voeren

Source: Sisyphus ODB