Beroep medewerker politieke partij

Medewerkers politieke partij beheren de administratieve taken van een politieke partij, zoals het beheer van de begroting, het voeren van de administratie, het opstellen van agenda's enz. Zij zorgen ook voor productieve communicatie met overheidsinstanties en met pers en media.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Kieswet

  De voorschriften inzake de verkiezingsprocedures, zoals de stemregels, de campagneregels, de procedures die de kandidaten moeten volgen, de wijze waarop de stemmen worden geteld en andere verkiezingsprocedures.

 • Politieke wetenschappen

  Bestuursvormen, methodieken voor analyse van politieke activiteiten en gedrag, en theorie en praktijk van de beïnvloeding van mensen en het verkrijgen van bestuursinvloed.

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Contacten onderhouden met politici

  Contacten onderhouden met ambtenaren die een belangrijke politieke en wetgevende rol vervullen in regeringen om te zorgen voor productieve communicatie en het opbouwen van betrekkingen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Verkiezingsprocedures analyseren

  De procedures tijdens verkiezingen en campagnes analyseren om het stemgedrag van het publiek te volgen, manieren te vinden om de verkiezingscampagne voor politici te verbeteren en de verkiezingsresultaten te voorspellen.

Optionele kennis en vaardigheden

mediastrategie ontwikkelen promotieactiviteiten helpen coördineren vrijwilligers leiden met de pers communiceren evenementen organiseren rapporten presenteren politieke campagnevoering wetenschappelijke onderzoeksmethodologie vergaderingen regelen relaties met overheidsinstellingen onderhouden operationele communicatie onderhouden politici advies geven over verkiezingsprocedures vrijwilligers informeren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen fondsenwerving beheren vragen beantwoorden campagneschema's opstellen

Source: Sisyphus ODB