Beroep medewerker politieke zaken

Medewerkers politieke zaken analyseren ontwikkelingen in de buitenlandse politiek en andere beleidszaken, monitoren conflicten en overleggen over bemiddelingsmaatregelen en andere ontwikkelingsstrategieën. Zij schrijven rapporten om de communicatie met overheidsinstanties te waarborgen en ontwikkelen beleidslijnen en implementatiemethoden.

Medewerker politieke zaken: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken

  De ontwikkelingsprocessen van het beleid inzake buitenlandse zaken, zoals relevante onderzoeksmethoden, relevante wetgeving en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

Vaardigheden

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Toezicht houden op politieke conflicten

  Toezicht houden op de mogelijkheid en de ontwikkeling van politieke conflicten in specifieke contexten, zoals in of tussen politieke partijen, regeringen of tussen verschillende landen, alsook het in kaart brengen van het potentiële effect ervan op overheidsoperaties en de openbare veiligheid.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Situatieschetsen schrijven

  Rapporten schrijven in overeenstemming met de specificaties en voorschriften van een organisatie over de situatie waarop gerapporteerd moet worden, zoals de status van een onderzoek, van vergaarde informatie of van missies en operaties.

 • Advies geven over buitenlands beleid

  Aan overheden of andere publieke organisaties advies geven over de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Buitenlands beleid analyseren

  Het bestaande beleid voor de behandeling van buitenlandse zaken binnen een regering of een openbare organisatie analyseren om deze te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

internationaal recht gevaar in risicogebieden inschatten risicofactoren inschatten politieke onderhandelingen uitvoeren relaties met overheidsinstellingen onderhouden nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren conflicten hanteren gevaren voor de veiligheid vaststellen diplomatieke beginselen internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen intercultureel bewustzijn tonen conflictbeheersing toepassen rapporten presenteren mogelijke bedreigingen van de nationale veiligheid analyseren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen operationele communicatie onderhouden

Source: Sisyphus ODB