Beroep medewerker publieksvoorlichting en educatie

Medewerkers publieksvoorlichting en educatie zijn verantwoordelijk voor alle programma's, activiteiten, studies en onderzoeken met betrekking tot de presentatie van de kunstvoorwerpen of het programma van de culturele locatie aan aanwezige en toekomstige bezoekers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Helpen bij de beoordeling en evaluatie van musea en programma’s en activiteiten op het gebied van kunst.

 • Trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's

  Het ontwikkelen van trainingsplannen voor outreach- en bezoekersdienstassistenten, gidsen en vrijwilligers.

 • Behoeften van bezoekers aan culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Beoordelen van de behoeften en verwachtingen van museumbezoekers en eventuele bezoekers van kunstinstellingen om regelmatig nieuwe programma's en activiteiten te ontwikkelen.

 • Educatief netwerk oprichten

  Het oprichten van een duurzaam netwerk van nuttige en productieve educatieve partnerschappen voor het verkennen van mogelijkheden en samenwerkingsverbanden voor het bedrijfsleven, alsmede om op de hoogte te blijven van de huidige trends op het gebied van onderricht en de onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn. De netwerken moeten idealiter op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau worden ontwikkeld.

 • Evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten

  Samen met het personeel van een museum of een andere kunstruimte evenementen en programma’s ontwikkelen en promoten.

 • Onderwijsmiddelen ontwikkelen

  Leermiddelen voor bezoekers, schoolgroepen, gezinnen en belangengroepen creëren en ontwikkelen.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Bemiddelingspersoneel managen

  Beheren, sturen en coachen van museumpersoneel of opleidings- en bemiddelingspersoneel van een kunstvoorziening.

 • Educatieve activiteiten rond kunst plannen

  Artistieke faciliteiten, voorstellingen en museumgerelateerde educatieve activiteiten en evenementen plannen en uitvoeren.

 • Beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen

  Een lokaal beleid voor het museum en eventuele kunstfaciliteiten ontwikkelen, alsook een activiteitenprogramma gericht op alle doelgroepen. Een netwerk van externe contacten opzetten om in dit verband informatie door te geven aan doelgroepen.

 • Leerstrategieën voor culturele ontmoetingsplaatsen ontwikkelen

  Een leerstrategie opstellen en ontwikkelen om het publiek te betrekken bij het ethos van het museum of de kunstruimte.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsactiviteiten ontwikkelen vrijwilligers leiden culturele ontmoetingsplaatsen in scholen promoten

Source: Sisyphus ODB