Beroep medewerker thermische behandeling metaal

Medewerkers thermische behandeling metaal bedienen elektrische of gasovens om metaal te ontharden, zodat het gemakkelijker kan worden gesneden en gevormd. Zij verwarmen het metaal tot een bepaalde temperatuur en/of kleur en koelen het vervolgens langzaam af, beide volgens de specificaties. De medewerkers thermische behandeling metaal inspecteren de metalen gedurende het hele proces om eventuele gebreken te detecteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Oventemperatuur afstellen

  Het niveau en de uniformiteit van de oventemperatuur afstellen door het brandstofvoer te corrigeren.

 • Bedieningspaneel van de brander afstellen

  Met behulp van de thermostaat de warmte in de brander afstellen volgens de voorgeschreven temperatuur en de specificatie van elke product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Metalen verwarmen

  Staal en metalen verwarmen in vuur; de warmteregeling afstellen en regelen om de juiste giettemperatuur te bereiken.

 • Verwarmingsapparatuur voor metaal bedienen

  Gebruik maken van verwarmingsmachines voor het verwarmen van vulvormen of het smelten van staal, metaal en andere materialen.

 • Gedrag van producten controleren

  De kleur van branden en pyrometrische kegels onder bepaalde verwerkingsomstandigheden zoals hoge temperatuur observeren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Bladen herstellen

  De bladen herstellen om te worden hergebruikt door ze uit de kalkoven te verwijderen en ze in de koeloven te plaatsen voor geleidelijke afkoeling en ontharding.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

Optionele kennis en vaardigheden

gasmeter aflezen metalen onderdelen monteren metalen werkstuk met pons markeren mechanica ovenventilatie beheren proefdraaien droogproces van het eindproduct controleren productiegegevens registreren werkopdrachten voor metaal hanteren metalen platen repareren oven onderhouden materiaal onderhouden transportband controleren defecte producten verwijderen defecte productiematerialen melden droogblazers bedienen afval beheren meter controleren

Source: Sisyphus ODB