Bedieningspersoneel van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties