Beroep operator draadtrekmachine

Operators draadtrekmachine configureren en bedienen trekmachines voor ferro- en non-ferrometaalproducten, die zijn ontworpen om draden, staven, pijpen, holle profielen en buizen van hun specifieke vorm te voorzien, door de dwarsdoorsnede ervan te verkleinen en door de stoffen door een reeks trekmatrijzen te trekken.

Operator draadtrekmachine: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

  • Kwaliteitsstandaarden

    De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

  • Matrijzen

    De kwaliteiten en toepassingen van de verschillende soorten matrijzen, van de verschillende bestanddelen van een matrijs (zoals het matrijsblok, de ponsplaat, de boorkop en andere) en de soorten die worden gebruikt in gespecialiseerde fabricageprocessen (zoals extrusiematrijzen, trekmatrijzen, vormmatrijs, snijmatrijs, persmatrijs en andere).

  • Koudtrekprocessen

    De verschillende soorten trekprocessen bij metaalbewerking die worden uitgevoerd bij kamertemperatuur, zoals draadtrekken, buistrekken, duntrekken, gaufreren, plaatmetaaltrekken, spinnen, dieptrekken.

  • Soorten metaal

    Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

  • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

    De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

Vaardigheden

  • Automatische machines controleren

    De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

  • Problemen oplossen

    Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

  • De bediening van een machine installeren

    Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

  • Verwerkt werkstuk verwijderen

    Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

  • Machine leveren

    Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

  • Proefdraaien

    Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

  • Bewegend werkstuk in een machine controleren

    Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

  • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

    Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

  • Meter controleren

    De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

  • Ontoereikende werkstukken verwijderen

    Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van metalen montageproducten metaaltrekprocessen machineonderhoud uitvoeren metaaldraad onder spanning veilig hanteren passende beschermende uitrusting dragen verwerkt werkstuk markeren technische middelen raadplegen producttests uitvoeren productie van wapens en munitie gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van kleine metalen onderdelen transportband controleren hefapparatuur bedienen buistrekmachines bedienen vervormingstechnologieën voor metaal dieptrekmachines bedienen verwerking van edelmetalen productie van deurbeslag van metaal verwerking van non-ferrometalen draadtrekmachines bedienen verwerking van ferrometalen soorten metaalproductieprocessen advies geven aan technici

Source: Sisyphus ODB