Beroep verenmaker metaal

Verenmakers metaal bedienen een verscheidenheid aan apparaten en machines die zijn ontworpen voor de vervaardiging van verschillende soorten veren, waaronder de bladveer, de spiraalveer, de torsieveer, de klokveer en de trekveer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten veren

  Soorten metalen veren zoals blad-, spiraal-, torsie-, klok- en trekveer.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Machines voor de productie van veren bedienen

  Een metaalbewerkingsmachine bedienen die ontworpen is voor de productie van metalen veren, hetzij door middel van een warm of koud wikkelproces, en deze bedienen en erop toezicht houden overeenkomstig de voorschriften.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Metaal rollen

  Spoelen van meestal staal of metalen ringen, door deze continu te wikkelen en regelmatig op elkaar te draaien, waarbij metalen veren worden geproduceerd.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Metaaldraad onder spanning veilig hanteren

  Gefabriceerde, getrokken metaaldraad veilig hanteren door de risico's en gevaren van zijn onvoorspelbaarheid ten gevolge van de veerkracht te berekenen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd machineonderhoud uitvoeren koudwikkelen warmwikkelen voor vereiste ventilatie in machines zorgen productie van goederen voor dagelijks gebruik schilfers van metalen werkstuk verwijderen producttests uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden verwerking van ferrometalen vervormingstechnologieën voor metaal meter controleren draadtrekmachines bedienen planlezen productie van kleine metalen onderdelen cam-software gebruiken een cnc-controller programmeren passende beschermende uitrusting dragen de bediening van een machine installeren statistische procesbeheersing soorten metaalproductieprocessen gevaarlijk afval verwijderen advies geven aan technici technische middelen raadplegen

Source: Sisyphus ODB