Beroep operator extrusiemachine

Operators extrusiemachine configureren, houden toezicht op en onderhouden machines die grondstoffen verwarmen of smelten, en trekken of duwen het verwarmde materiaal door een matrijs die het vormt tot een doorlopend profiel met een vooraf ingestelde dwarsdoorsnede zoals buizen, pijpen en plaatwerk. Zij maken mogelijk ook de machines schoon en onderhouden deze.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Matrijzen

  De kwaliteiten en toepassingen van de verschillende soorten matrijzen, van de verschillende bestanddelen van een matrijs (zoals het matrijsblok, de ponsplaat, de boorkop en andere) en de soorten die worden gebruikt in gespecialiseerde fabricageprocessen (zoals extrusiematrijzen, trekmatrijzen, vormmatrijs, snijmatrijs, persmatrijs en andere).

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Extrusieprocessen

  De verschillende processen die bij metaalbewerking worden gebruikt voor extrusie, de vervaardiging van extrusieprofielen, zoals directe extrusie, indirecte extrusie, hydrostatische extrusie, hete extrusie, warme extrusie, koude extrusie, en andere.

Vaardigheden

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Matrijs vervangen

  Evalueren of het vervangen van de matrijs van een machine nuttig wordt geacht en de nodige maatregelen nemen om deze ofwel handmatig (afhankelijk van de grootte van de machine, door het gebruik van een handmatige hijswerktuig) of mechanisch te vervangen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van wapens en munitie advies geven aan technici hefapparatuur bedienen producttests uitvoeren productie van deurbeslag van metaal productie van metalen huishoudelijke artikelen kwaliteit van grondstoffen controleren soorten metaalproductieprocessen voorraadniveaus bewaken planlezen verwerking van ferrometalen passende beschermende uitrusting dragen productie van bestek productie van gereedschappen productie van stoomgeneratoren productie van metalen montageproducten geometrische afmetingen en toleranties interpreteren optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd vervormingstechnologieën voor metaal soorten plastic een cnc-controller programmeren statistische procesbeheersing verwerkt werkstuk markeren soorten metaal productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole transportband controleren warmextrusiemachines bedienen productie van lichte metalen verpakkingen cam-software gebruiken ergonomisch werken machineonderhoud uitvoeren meter controleren koudextrusiemachines bedienen

Source: Sisyphus ODB