Beroep operator metaalgaasweverij

Operators metaalgaasweverij configureren en bedienen metaalgaasweverijen, die zijn ontworpen voor het vervaardigen van geweven metaalgaas uit gelegeerd of buigzaam metaal waarvan draad kan worden getrokken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten draadgaas

  Bij het weven van de draad worden verschillende soorten draadgaas gebruikt, zoals gegroefd draadgaas, gelast draadgaas, bandgaas en gaas van geperforeerde draad.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Weefselsoorten voor draadgaas

  Bij de fabricage van draadgaas wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten weefsel, zoals weefsels met effenbinding, gewoon Nederlands weefsel, weefsels met keperbinding, vijfschachtsweefsel.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Metaaldraad onder spanning veilig hanteren

  Gefabriceerde, getrokken metaaldraad veilig hanteren door de risico's en gevaren van zijn onvoorspelbaarheid ten gevolge van de veerkracht te berekenen.

 • Weefmachines voor metaaldraad bedienen

  Een machine bedienen en monitoren die is ontworpen voor het weven van koudmetaaldraad tot maas, in overeenstemming met de voorschriften.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd mechanisch materiaal onderhouden voor juiste metaaltemperatuur zorgen werkstukken voorbehandelen advies geven aan technici technische middelen raadplegen productie van lichte metalen verpakkingen kwaliteit van producten controleren vervormingstechnologieën voor metaal draadtrekmachines bedienen verwerking van ferrometalen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gegevens over de voortgang van het werk bijhouden hefapparatuur bedienen transportband controleren matrijzen productie van kleine metalen onderdelen metaaltrekprocessen soorten metaalproductieprocessen passende beschermende uitrusting dragen producttests uitvoeren

Source: Sisyphus ODB