Beroep mediabuyer

Mediabuyers kopen namens hun klanten advertentieruimte in de gedrukte, omroep- en onlinemedia. Zij analyseren de doeltreffendheid en geschiktheid van de verschillende kanalen, afhankelijk van het goed of de dienst, en geven advies voor de besluitvorming. Zij proberen de beste prijs te bedingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de advertenties. Zij ondersteunen de ontwikkeling en uitvoering van het communicatiegedeelte van marketing- en reclameplannen via het meest geschikte mediakanaal.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Mediaplanning

  Het proces waarbij de beste media worden geselecteerd om de doelstellingen van de marketing- en de reclamestrategie te verwezenlijken teneinde het product of de dienst van een klant te promoten. Het proces omvat onderzoek naar doelgroepen, frequentie van reclame, bugetten en mediaplatforms.

Vaardigheden

 • Voldoen aan de verwachtingen van het doelpubliek

  Onderzoek voeren naar de behoeften en verwachtingen van de doelgroep om het thema van het programma te bereiken.

 • Reclameruimte kopen

  Verschillende verkooppunten analyseren om de meest geschikte reclameruimte voor het product of de dienst te kopen, zoals kranten, posters en advertenties. Onderhandelen over voorwaarden, prijzen en opvolging van de levering van de aangekochte deal.

 • Verkoopcijfers van producten bestuderen

  Verzamelen en analyseren van verkoopniveaus van producten en diensten om deze informatie te gebruiken voor het bepalen van de bij de volgende partijen te produceren hoeveelheden, feedback van klanten, prijsontwikkelingen en de efficiëntie van verkoopmethoden.

 • Met leveranciers over voorwaarden onderhandelen

  De leveranciers identificeren en met hen samenwerken om de kwaliteit van het aanbod te garanderen en dat de beste prijs is onderhandeld.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoekcijfers van de mediasector volgen demografie kooptrends van consumenten analyseren mediaschema's opstellen mediastudies mediaplannen opstellen reclamecampagnes coördineren reclametechnieken online communicatie beheren peilingstechnieken online-communityplan ontwikkelen onderzoek naar mediakanalen uitvoeren conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek marketingprincipes reclamecampagnes evalueren onderhandelen over inkoopvoorwaarden vraaggesprekken documenteren analyses gebruiken voor commerciële doeleinden

Source: Sisyphus ODB