Beroep mediaplanner

Mediaplanners geven advies over de beste mediaplatformen om ideeën over te brengen. Zij analyseren reclameplannen om het doel van de marketingstrategie te beoordelen. Zij schatten het potentieel en de respons in die verschillende communicatiekanalen kunnen hebben op de overdracht van een boodschap met betrekking tot een product, bedrijf of merk.

Mediaplanner: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Mediaplanning

  Het proces waarbij de beste media worden geselecteerd om de doelstellingen van de marketing- en de reclamestrategie te verwezenlijken teneinde het product of de dienst van een klant te promoten. Het proces omvat onderzoek naar doelgroepen, frequentie van reclame, bugetten en mediaplatforms.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Mediaplannen opstellen

  Vaststellen hoe, waar en wanneer er advertenties zullen worden verspreid in verschillende media. Besluiten nemen betreffende de doelgroep van consumenten, het gebied en de marketingdoelstellingen met het oog op de keuze van het mediaplatform voor reclame.

 • Werken met reclameprofessionals

  Samenwerken met de professionals op het gebied van de reclame om een soepele ontwikkeling van de reclameactiviteiten te waarborgen. Samenwerken met onderzoekers, creatieve teams, uitgevers en tekstschrijvers.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Voldoen aan de verwachtingen van het doelpubliek

  Onderzoek voeren naar de behoeften en verwachtingen van de doelgroep om het thema van het programma te bereiken.

 • Mediaschema's opstellen

  Het patroon van uitzendtijden voor reclame bepalen: bepalen wanneer ze in de media moeten verschijnen en met welke frequentie. Schema’s zoals Continuïteit en pulsing volgen.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Onderzoek naar mediakanalen uitvoeren

  Onderzoeken wat de beste en meest doeltreffende manier is om de meerderheid van de consumenten te bereiken door het doelpubliek en het soort mediakanalen dat beter geschikt is voor het beoogde doel te definiëren.

Optionele kennis en vaardigheden

contracten beheren reclamecampagnes coördineren conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek beheer van sociale media mediastrategie ontwikkelen argumenten overtuigend aanbrengen klanten overtuigen met alternatieven technieken toepassen voor statistische analyses marketingtechnieken voor sociale media verkoopcijfers van producten bestuderen demografie behoeften van klanten identificeren reclameruimte kopen statistiek reclamecampagnes evalueren projectbeheer uitvoeren publieke presentaties geven reclamecampagnes goedkeuren onderzoekcijfers van de mediasector volgen businessmodel

Source: Sisyphus ODB