Beroep mediawetenschapper

Mediawetenschappers onderzoeken de rol van de media en hun effect op de samenleving. Zij observeren en documenteren het gebruik van verschillende soorten media zoals kranten, radio en tv en de respons van de maatschappij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten media

  De middelen voor massacommunicatie, zoals televisie, tijdschriften en radio, die de meerderheid van het publiek bereiken en beïnvloeden.

 • Ethische gedragscode voor journalisten

  De beginselen en regels die voor journalisten gelden bij het verslaan van nieuwsgebeurtenissen, waaronder de vrijheid van meningsuiting, het recht op wederhoor en objectiviteit.

 • Mediastudies

  Academisch veld dat zich bezighoudt met geschiedenis, inhoud en effecten van diverse media, met bijzondere aandacht voor massacommunicatie.

 • Communicatiewetenschap

  Het academisch onderzoeksgebied dat zich richt op menselijke interactie en communicatie via verschillende media en de wijze waarop die communicatie wordt geïnterpreteerd op politiek, economisch, cultureel, sociaal, semiotisch en hermeneutisch niveau.

 • Literatuur

  De verzameling artistieke teksten die worden gekenmerkt door schoonheid van expressie, vorm en de universaliteit van intellectuele en emotionele aantrekkingskracht.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Achtergrondonderzoek doen over schrijfonderwerpen

  Grondig achtergrondonderzoek doen over het schrijven van een onderwerp; desk-based onderzoek, alsmede bezoeken en interviews op locatie.

 • Boeken lezen

  De nieuwste boekreleases lezen en er uw mening over geven.

Optionele kennis en vaardigheden

filmstudies public relations verzorgen mediawet historisch onderzoek doen geschiedenis wetenschappelijke theorieën ontwikkelen strategie voor contentmarketing desktoppublishingtechnieken toepassen muziekliteratuur literatuurgeschiedenis kwalitatief onderzoek uitvoeren soorten literatuurgenres advies geven over public relations onderwijsstrategieën toepassen openbare onderzoeken uitvoeren antropologie projectbeheer redactionele normen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek muziekgenres kwantitatief onderzoek uitvoeren sociologie video- en filmproducten bekijken journalistiek literatuurtechnieken sociologische tendensen observeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven focusgroepen interviewen gesprekstechnieken mediawetgeving onderzoeksvoorstellen schrijven

Source: Sisyphus ODB