Beroep medisch specialist

Specialisten die gespecialiseerd zijn in de preventie, de diagnose en de behandeling van ziekten, afhankelijk van hun medisch of chirurgisch specialisme.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de gespecialiseerde geneeskunde

    Bij de uitoefening van het beroep van arts, gezondheidszorgdiensten bieden aan patiënten in de gespecialiseerde geneeskunde om de gezondheidstoestand van patiënten te beoordelen, behouden of herstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

pediatrische chirurgie cardiothoracale chirurgie obstetrie en gynaecologie endocrinologie klinische neurofysiologie diagnostische radiologie nierziekten cardiologie plastische chirurgie neurologie overdraagbare ziekten allergologie maxillofaciale, mond- en tandchirurgie medische microbiologie immunologie keel, neus en oorheelkunde psychiatrie reumatologie klinische chemie radiotherapie spoedeisende geneeskunde neurochirurgie kindergeneeskunde revalidatiegeneeskunde vasculaire chirurgie maag-darm-leverziekten zorg aanbieden voor een groep patiënten met specifieke kenmerken gastro-enterologische chirurgie interne geneeskunde zenuw en zielsziekten vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek begroting van een zorgeenheid beheren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren urologie venereologie anesthesiologie longziekten en tuberculose bedrijfsgeneeskunde pathologie heelkunde oogheelkunde farmacologie tropische geneeskunde nucleaire geneeskunde klinische geriatrie biologische hematologie leiding geven aan een multidisciplinair team dat bij de zorg voor patiënten betrokken is dermatologie en venerologie advies geven over risicovolle zwangerschappen maatschappij en gezondheid radiologie dermatologie maxillofaciale chirurgie klinische biologie stomatologie orthopedie kinderpsychiatrie bijdragen aan onderwijs in geneeskunde algemene hematologie vreemde talen gebruiken bij zorg

Source: Sisyphus ODB