Beroep mensenrechtenfunctionaris

Mensenrechtenfunctionarissen onderzoeken en behandelen mensenrechtenschendingen en ontwikkelen plannen om het aantal schendingen terug te dringen en ervoor zorgen dat de mensenrechtenwetgeving wordt nageleefd. Zij onderzoeken klachten door informatie te bestuderen en gesprekken te voeren met slachtoffers en daders. Ook communiceren zij met organisaties die betrokken zijn bij mensenrechtenactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Internationale wetgeving inzake mensenrechten

  Het onderdeel van het internationale recht dat betrekking heeft op bevordering en bescherming van mensenrechten, de desbetreffende verdragen en overeenkomsten tussen landen, de bindende rechtsgevolgen en de bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de wetgeving inzake mensenrechten.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

Vaardigheden

 • Slachtoffers van mensenrechtenschendingen ondersteunen

  Ondersteunen van personen of groepen die het doelwit zijn geweest van misbruik, discriminatie, geweld of andere handelingen die mensenrechtenovereenkomsten en -regelgeving schenden om hen te beschermen en hen de nodige hulp te bieden.

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

 • Schendingen van de mensenrechten onderzoeken

  Onderzoeken van gevallen waarin een schending van de mensenrechten heeft plaatsgevonden om de problemen en een passende gedragslijn vast te stellen.

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Sociaal bewustzijn bevorderen

  Het inzicht in de dynamiek van de sociale relaties tussen individuele groepen en gemeenschappen bevorderen. Het belang van mensenrechten en positieve sociale interactie en de integratie van sociaal bewustzijn in het onderwijs bevorderen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Implementatie van mensenrechten promoten

  De implementatie bevorderen van programma’s die bindende of niet-bindende overeenkomsten inzake mensenrechten bevatten, om de inspanningen ter vermindering van discriminatie, geweld, onrechtvaardige gevangenneming of andere schendingen van de mensenrechten verder te verbeteren. En het verbeteren van de inspanningen voor een grotere verdraagzaamheid en vrede en een betere behandeling van mensenrechtenzaken.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

Optionele kennis en vaardigheden

getuigen tijdens een hoorzitting relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden contacten onderhouden met lokale overheden vertrouwelijkheid in acht nemen politieke wetenschappen conflictbeheersing toepassen empathie tonen humanitaire missies coördineren ooggetuigenverslagen aanhoren verantwoordelijkheid tonen intercultureel bewustzijn tonen juridisch advies geven advies geven over conflictbeheersing gerechtelijke procedures relaties met overheidsinstellingen onderhouden internationaal recht juridische documenten opstellen sociale verandering promoten benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen toezicht houden op politieke conflicten politieke onderhandelingen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB