Beroep metaalkundige

Metaalkundigen bestuderen de eigenschappen van ertsen, met inbegrip van koper, nikkel en ijzererts, alsmede de prestaties van verschillende metalen en legeringen. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van edelmetalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor edelmetaal, zoals goud, zilver en platina.

 • Verwerking van non-ferrometalen

  Verschillende methoden voor de verwerking van non-ferrometalen en legeringen, zoals koper, zink en aluminium.

 • Legeringen van edelmetalen

  Soorten materiaal bestaande uit twee of meer metalen of niet-metalen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

 • Verwerking van ferrometalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor ijzer en ijzerhoudende legeringen waaronder staal, roestvast staal en gietijzer.

 • Metaal- en metaalertsproducten

  De aangeboden metaal- en metaalertsproducten, hun functies, eigenschappen en wettelijke eisen en voorschriften.

 • Soorten metaalproductieprocessen

  Metaalprocessen verbonden aan de verschillende soorten metaal, zoals gietprocessen, warmtebehandelingsprocessen, herstelprocessen en andere metaalproductieprocessen.

Vaardigheden

 • Geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen

  Beoordelen van de fysieke aard en structurele samenstelling van verschillende metalen en legeringen, en analyseren hoe de materialen zich in verschillende omstandigheden gedragen.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie

  De gezondheid en de veiligheid van het personeel waarborgen tijdens het productieproces.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Metaal bewerken

  De eigenschappen, vorm en afmetingen van metaal bewerken.

 • In teams werken bij metaalproductie

  Het vermogen om met elkaar in vertrouwen te werken binnen een metaalverwerkende groep waarbij ieder zijn deel van het werk doet, maar waarbij alle persoonlijke aandacht ondergeschikt wordt gemaakt aan de efficiëntie van het geheel.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Metalen samenvoegen

  Stukken metaal samenvoegen met behulp van soldeer- en lasmateriaal.

Optionele kennis en vaardigheden

productiedocumentatie geven natuurkunde tekeningen ontwerpen metallurgische structurele analyse uitvoeren nieuwe installaties ontwikkelen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole incidentrapporten voor preventie verwerken apparatuur voor ertsverwerking onderhouden productie van juwelen metaalsoorten van ertssoorten scheiden producten uit mallen verwijderen vernieuwingsprocessen edelmetalen metaalcomponenten ontwerpen chemische technologieën voor metaalproductie monitoren voor procesbeheer installeren chemische processen

Source: Sisyphus ODB