Beroep metallurg

Metallurgen zijn gespecialiseerd in de winning en verwerking van metalen zoals ijzer, staal, zink, koper en aluminium. Zij werken aan het gieten of combineren van zowel zuivere als gemengde metalen (legeringen) in nieuwe vormen en eigenschappen. Metallurgen houden zich bezig met de winning van metaalertsen en ontwikkelen het gebruik ervan in metaalbewerkingstechnieken. Zij kunnen zowel aan de fabricage als aan het wetenschappelijk onderzoek naar de prestaties van metalen werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

 • Vervormingstechnologieën voor metaal

  De verscheidenheid aan technologieën en technieken, waaronder smeden, persen, stampen, walsen en andere, die worden gebruikt voor de vormprocessen bij de fabricage van metaalproducten.

 • Soorten metaalproductieprocessen

  Metaalprocessen verbonden aan de verschillende soorten metaal, zoals gietprocessen, warmtebehandelingsprocessen, herstelprocessen en andere metaalproductieprocessen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Verwerking van ferrometalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor ijzer en ijzerhoudende legeringen waaronder staal, roestvast staal en gietijzer.

 • Verwerking van non-ferrometalen

  Verschillende methoden voor de verwerking van non-ferrometalen en legeringen, zoals koper, zink en aluminium.

 • Verwerking van edelmetalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor edelmetaal, zoals goud, zilver en platina.

 • Metaal- en metaalertsproducten

  De aangeboden metaal- en metaalertsproducten, hun functies, eigenschappen en wettelijke eisen en voorschriften.

 • Legeringen van edelmetalen

  Soorten materiaal bestaande uit twee of meer metalen of niet-metalen.

Vaardigheden

 • Metaal bewerken

  De eigenschappen, vorm en afmetingen van metaal bewerken.

 • Metalen samenvoegen

  Stukken metaal samenvoegen met behulp van soldeer- en lasmateriaal.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Geschiktheid beoordelen van metaalsoorten voor specifieke toepassingen

  Beoordelen van de fysieke aard en structurele samenstelling van verschillende metalen en legeringen, en analyseren hoe de materialen zich in verschillende omstandigheden gedragen.

 • In teams werken bij metaalproductie

  Het vermogen om met elkaar in vertrouwen te werken binnen een metaalverwerkende groep waarbij ieder zijn deel van het werk doet, maar waarbij alle persoonlijke aandacht ondergeschikt wordt gemaakt aan de efficiëntie van het geheel.

Optionele kennis en vaardigheden

metaalsoorten van ertssoorten scheiden tekeningen ontwerpen monitoren voor procesbeheer installeren extractievoorstellen voorbereiden monsters voorbereiden voor tests nieuwe installaties ontwikkelen metallurgische structurele analyse uitvoeren extractiegegevens interpreteren incidentrapporten voor preventie verwerken tijdskritische besluiten nemen problemen kritisch behandelen productiedocumentatie geven metaalcomponenten ontwerpen problemen oplossen chemische technologieën voor metaalproductie materialen uit de oven halen natuurkunde chemische processen zorgen voor de openbare orde en veiligheid apparatuur voor ertsverwerking onderhouden delfstoffen testen kwaliteitsnormen voor productie controleren gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen productie van juwelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving producten uit mallen verwijderen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole vernieuwingsprocessen zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie monstertests uitvoeren activiteiten voor extractieregistratie controleren

Source: Sisyphus ODB