Beroep meteoroloog

meteoroloog
Credits: Shutterstock.com

Luchtvaartmeteorologen voorspellen de weersomstandigheden op luchthavens. Ze geven dagelijkse waarnemingen van uur tot uur, analyses, voorspellingen, waarschuwingen en advies aan piloten, luchthavenexploitanten en luchtvaartmaatschappijen over meteorologische kwesties. Zij maken melding van de verwachte weersomstandigheden op luchthavens, de huidige omstandigheden en en en-routevoorspellingen.

Meteoroloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken meteoroloog

 • Verzamelt meteorologische gegevens d.m.v. oppervlakte-, hoogte- en andere metingen (incl. satellietbeelden van wolken, weerradars en andere informatie over atmosferische omstandigheden).
 • Bestudeert en interpreteert relevantie informatie (bijv. gegevens, rapporten, kaarten, foto's, kaarten).
 • Voorspelt weersomstandigheden op de korte en lange termijn, m.b.v. instrumenten/hulpmiddelen (bijv. computermodellen) en relevante kennis (bijv. klimaattheorie, natuurkunde, wiskunde).
 • Maakt weerrapporten en -kaarten (bijv. voor analyse, verpreiding of gebruik in weeruitzendingen).
 • Bereidt verwachtingen en briefings voor diverse doelgroepen voor, bijv. voor het grote publiek, specifieke sectoren (bijv. luchtvaart, marine, visserij, landbouw, bosbouw) of de overheid.
 • Bericht het publiek over de weersomstandigheden, verwachtingen en waarschuwingen via televisie, radio en/of Internet, en levert deze informatie aan nieuwsmedia.
 • Past meteorologische kennis toe op problemen in diverse gebieden zoals het milieu, landbouw, beheersing van milieuvervuiling, watermanagement, etc.
 • Voert algemeen of toegepast meteorologisch onderzoek uit naar de processen en determinanten van atmosferische fenomenen, het weer, het klimaat, etc.
 • Ontwerpt en ontwikkelt hulpmiddelen/instrumenten t.b.v. weersverwachting (bijv. wiskundige modellen, computermodellen).
 • Onderhoudt apparatuur en instrumenten t.b.v. het verzamelen van meteorologische gegevens.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Klimatologie

  Het wetenschappelijke vakgebied dat zich bezighoudt met het onderzoeken van gemiddelde weersomstandigheden gedurende een bepaalde periode en hoe deze de natuur op aarde hebben beïnvloed.

 • Meteorologie

  Het wetenschappelijke studiegebied waarin de atmosfeer, de atmosferische verschijnselen en de atmosferische effecten op ons weer worden onderzocht.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Meteorologisch onderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van weersomstandigheden en -verschijnselen; bestuderen van de fysische en chemische eigenschappen en processen van de atmosfeer; presenteren van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften.

 • Meteorologische middelen gebruiken om meteorologische omstandigheden te voorspellen

  Meteorologische gegevens en -instrumenten zoals weertelekopieertoestellen, weerdiagrammen en computerterminals, gebruiken om te anticiperen op weersomstandigheden.

 • Gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen

  Weersvoorspellingen op korte en lange termijn doen met behulp van fysieke en wiskundige formules; gespecialiseerde computermodeltoepassingen begrijpen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Meteorologische voorspellingsgegevens controleren

  Voorspelde meteorologische parameters herzien; lacunes tussen real-time omstandigheden en voorspelde omstandigheden oplossen.

Optionele kennis en vaardigheden

statistiek modellen voor weersvoorspellingen ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie weerkaarten maken computergraphics ontwerpen geografische informatiesystemen oceanografie onderzoek doen over klimaatprocessen presenteren tijdens live-uitzendingen meteorologische databases beheren elektronische instrumenten kalibreren samenvattingen over het weer schrijven teledetectieapparatuur bedienen wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geografische informatiesystemen gebruiken luchtfoto’s bestuderen weerkundige gegevens verzamelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven assisteren bij wetenschappelijk onderzoek meteorologische instrumenten bedienen

Source: Sisyphus ODB