Beroep meteropnemer gas, water, elektriciteit

Meteropnemers gas, water, elektriciteit bezoeken woningen, bedrijven of industriële gebouwen en faciliteiten om de standen op de gas-, water- en elektriciteitsmeters of andere nutsvoorzieningen te noteren. Zij sturen de resultaten door naar de klant en de leverancier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar ongeautoriseerde verbindingen verrichten

  Meters onderzoeken op ongeoorloofde of illegale manipulatie of verbindingen.

 • Gasmeter aflezen

  De gasmeter aflezen en de relevante informatie zoals de hoeveelheid afgegeven en ontvangen gas registreren.

 • Elektriciteitsmeter aflezen

  De meetinstrumenten interpreten die het verbruik en de ontvangst van elektriciteit in een faciliteit of woning meten; de resultaten op een correcte manier registreren.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Verslag doen van meterstanden van nutsvoorzieningen

  De resultaten van het aflezen van de meterstanden aan de ondernemingen die de nutsvoorzieningen leveren, en aan de afnemers van wie de meterstanden werden bekomen.

 • Defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen

  Toezicht houden op de meetinstrumenten voor de berekening van het verbruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en warmte, om na te gaan of de aflezingen juist zijn, en om de schade en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Watermeter aflezen

  De meetinstrumenten interpreteren die het verbruik en de opvang van het water in voorzieningen of residenties meten en de resultaten op een correcte manier noteren.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen gasverbruik advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen elektronische meetapparatuur bedienen vragen beantwoorden elektriciteitsverbruik advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen waterverbruik uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren klachten van klanten afhandelen communiceren met klanten warmtemeter aflezen automatisch uitlezen van meterstanden

Source: Sisyphus ODB