Beroep microbioloog

Microbiologen bestuderen en onderzoeken de levensvormen, kenmerken en processen van microscopische organismen. Zij bestuderen micro-organismen zoals bacteriën, protozoën, schimmels, enz. om de effecten die deze micro-organismen kunnen hebben bij dieren, in het milieu, in de levensmiddelenindustrie of in de gezondheidszorgsector te diagnosticeren en tegen te gaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pathogene micro-organismen

  De voornaamste klassen van pathogene micro-organismen, de verspreiding van infecties en het gebruik van universele voorzorgsmaatregelen.

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Virologie

  De structuur, kenmerken, ontwikkeling en interacties van virussen en de ziekten die zij veroorzaken.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Medische genetica

  De diagnose, types en behandeling van erfelijke aandoeningen; een soort genetica dat betrekking heeft op de toepassing op medische zorg.

 • Klinische cytologie

  De wetenschap van de vorming, structuur en functie van cellen.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Micro-organismen ontdekken

  Verschillende laboratoriummethoden en -instrumenten gebruiken, zoals amplificatie en sequencing om micro-organismen zoals bacteriën en schimmels in de bodem, lucht en water op te sporen en te identificeren.

 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen

  Verzamelde biologische monsters doorsturen naar het betrokken laboratorium volgens strikte procedures voor de etikettering en het volgen van de informatie over de monsters.

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

Optionele kennis en vaardigheden

bijdragen aan de registratie van farmaceutische producten histologie gevolgen voor het milieu beoordelen celkweken analyseren laboratoriumtechnieken protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen immunologie lezingen geven laboratoriumproeven uitvoeren farmaceutische chemie klinische chemie productie controleren vaccins ontwikkelen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten gespecialiseerd farmaceutisch advies geven overdraagbare ziekten onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over wetgevingsbesluiten productieprocessen assisteren bij klinische proeven productverbeteringen aanbevelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven farmaceutische sector toxicologie conformiteitsdocumenten voorbereiden geneesmiddelen ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB