Beroep mijnarbeider

Mijnarbeiders voeren routinetaken uit in de mijnbouw en bij de winning van delfstoffen. Zij helpen de mijnwerkers met het onderhoud van de uitrusting, het leggen van buizen en kabels en de aanleg van tunnels, en met het verwijderen van puin.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

Vaardigheden

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Afvalmateriaal op machines verwijderen

  Schone afvalstoffen van de machine gebruiken met behulp van de juiste apparatuur of apparatuur om te zorgen voor een vlotte werking, het vermijden van ongevallen en het behoud van een schone werkplek.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Afval van mijnbouwfabrieken verwerken

  Ervoor zorgen dat het afval van mijnbouwfabrieken veilig, efficiënt en op een milieuvriendelijke manier wordt verwijderd.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

  Het uitvoeren van routineonderhoud op apparatuur. Kleine defecten in apparatuur herkennen en vaststellen en zo nodig reparaties uit te voeren.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

Optionele kennis en vaardigheden

leidingwerk aanleggen geologie diverse machines voor ondergrondse mijnbouw bedienen tunnelmachines bedienen voorladers bedienen ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's reparaties aan mijnbouwmachines rapporteren informatie inzake mijnbouwapparatuur verstrekken mechanica mijnbouwmachines onderhouden boorapparatuur bedienen handleidingen voor mechanische mijnbouwmachines mijnbouwgereedschappen bedienen voertuigen besturen hydraulische pompen bedienen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

Source: Sisyphus ODB