Beroep mijnventilatie-ingenieur

Mijnventilatie-ingenieurs ontwerpen beheren systemen en apparatuur voor de levering van frisse lucht en luchtcirculatie in ondergrondse mijnen en de tijdige verwijdering van schadelijke gassen. Zij stemmen het ontwerp van het ventilatiesysteem af met mijnbeheer, mijnveiligheidsingenieurs en ingenieurs voor de mijnplanning.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Computationele vloeistofdynamica

  De beginselen van computergestuurde vloeistofmechanica, die bepalend is voor het gedrag van vloeistoffen in beweging. 

Vaardigheden

 • Ventilatienetwerk ontwerpen

  Een ventilatienetwerk ontwerpen. De ventilatie-indeling voorbereiden en plannen met behulp van gespecialiseerde software. Verwarmings- of koelsystemen ontwerpen zoals vereist. De efficiëntie van het ventilatienetwerk verbeteren om het energieverbruik te verlagen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Mijnventilatie beheren

  De luchtkwaliteit van de mijn bewaken, controleren en beheren. De ventilatie-apparatuur controleren. Luchtbemonsteringsapparatuur voor de identificatie van toxische gassen beheren en advies en sturing geven over de wijze waarop deze kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld door ventilatoren te installeren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit mechanica software voor technisch tekenen gebruiken mijnbouwkosten controleren mijnbouwtechniek elektronica ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's geologie

Source: Sisyphus ODB