Beroep mineraloog

Mineralogen bestuderen de samenstelling, structuur en andere fysieke aspecten van de aarde. Zij analyseren verschillende mineralen en gebruiken wetenschappelijke apparatuur om de structuur en eigenschappen ervan te bepalen. Hun werk is vooral gericht op de indeling en identificatie van mineralen door het nemen van monsters en het uitvoeren van verdere tests, analyses en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologische cartografie

  De techniek die wordt gebruikt om kaarten te maken die duidelijk de geologische kenmerken en gesteentelagen van een gebied aangeven, wat nuttig kan zijn voor mijnbouwprojecten en geologische onderzoeken.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Minerale processen implementeren

  Verwerkingsactiviteiten uitvoeren op mineralen, met als doel waardevolle mineralen te scheiden van afvalgesteente of voegmortel. Processen implementeren en monitoren, zoals bemonstering en analyse en vooral het elektrostatische scheidingsproces, dat waardevolle materialen scheidt van mineraal erts.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Kristalstructuren vaststellen

  Tests uitvoeren zoals röntgenonderzoek om de samenstelling en het type van de kristallijne structuur van een specifiek mineraal te bepalen. Deze structuur is de manier waarop de atomen zijn gerangschikt in een uniek geometrisch patroon binnen een mineraal.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Geochemische monsters onderzoeken

  De laboratoriummonsters analyseren met behulp van apparatuur zoals spectrometers, gaschromatografen, microscopen, microsondes en koolstofanalysatoren. Het bepalen van de leeftijd en de kenmerken van milieumonsters zoals mineralen, steen of bodem.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Geologische gegevens verzamelen

  Deelnemen aan het verzamelen van geologische gegevens zoals kernregistratie, geologische kaarten, geochemische en geofysische metingen, digitale gegevensverzameling, enz.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

Optionele kennis en vaardigheden

geochemie themakaarten maken communiceren over kwesties inzake mineralen geologische databases ontwikkelen delfstofafzettingen modelleren sedimentologie helpen bij geofysische onderzoeken wetten inzake mineralen impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen geologie wetenschappelijke theorieën ontwikkelen gegevens verzamelen met een gps delfstofbronnen evalueren metaalsoorten van ertssoorten scheiden wetenschappelijke verhandelingen schrijven petrologie geologische kaartsecties voorbereiden monsters etiketteren geografische informatiesystemen monsters voor analyse verzamelen geodesie informatie over geologische eigenschappen geven geofysische gegevens interpreteren

Source: Sisyphus ODB