Beroep minister

Ministers fungeren als besluitvormers in nationale of regionale regeringen en staan aan het hoofd van ministeries. Zij verrichten wetgevende taken en houden toezicht op het functioneren van hun departement.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

Vaardigheden

 • Crisisbeheersing toepassen

  De controle nemen over plannen en strategieën in kritieke omstandigheden met empathie en begrip om tot een oplossing te komen.

 • Wetgevingsvoorstellen voorleggen

  Voorstellen presenteren voor nieuwe wetgeving of wijzigingen van de bestaande wetgeving op een manier die duidelijk, overtuigend en in overeenstemming met de regelgeving is.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Brainstormen

  Ideeën en concepten voorleggen aan andere leden van het creatieve team om alternatieven, oplossingen en betere versies te vinden.

 • Politieke onderhandelingen uitvoeren

  Het voeren van een debat en een argumentatieve dialoog in een politieke context, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderhandelingstechnieken die specifiek zijn voor de politieke context om het gewenste doel te bereiken, zorgen voor compromissen en samenwerkingsverbanden onderhouden.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Wetgevingsvoorstellen voorbereiden

  Het opstellen van de nodige documentatie om een nieuw wetsvoorstel of een wijziging van de bestaande wetgeving voor te stellen, overeenkomstig de regelgeving.

 • Wetgevingsbesluiten nemen

  Onafhankelijk of in samenwerking met andere wetgevers beslissen om nieuwe wetgeving of wijzigingen in de bestaande wetgeving te aanvaarden of te verwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

debatteren conflictbeheersing toepassen rapporten presenteren publiekrecht samenwerkingsrelaties aangaan politieke wetenschappen begrotingsbeginselen politieke campagnes voeren regeringsceremonies uitvoeren politieke partijen overheidsfinanciën toezicht houden op politieke conflicten internationale betrekkingen opbouwen politieke campagnevoering public relations verzorgen nationale belangen vertegenwoordigen publieke presentaties geven contacten onderhouden met lokale overheden

Source: Sisyphus ODB